Tinja Canon

share to whatsapp

Hiji waktu di hareupeun Gedung Dewan harengheng. Kaayaan ieu sabab mahasiswa demo geus aya kana samingguna teu eureun-eureun. Mahasiswa nungtut ka pamarentah supaya nurunkeun harga BBM.

Nepi ka hiji poe, mahasiswa jeung polisi bentrok. Sabab mahasiswa maksa hayang asup ka Gedung Dewan. Sanajan geus dihalangan barikadeu, mahasiswa keukeuh hayang ngaruntuhkeun pager gerbang Gedung Dewan. Polisi geus beak akal pikeun ngabubarkeun mahasiswa nu demo tea. Ti mimiti digebug ku pentungan, keukeuh we mahasiswa ngarangsek. Nepi diusahakan dibubarkeun kalayan disemprot ku water canon, mahasiswa keukeuh mugen.

Antukna aya akal. Kumaha? Keur meujeuh-meujeuhna harengheng, semprotan ti water canon diganti ku semprotan ti Blambir? Lain, disemprotna tina MOBIL TINJA! Alhamdulillah, kabeh nu demo ngaburiak nyalametkeun diri masing-masing….!!

© Abah Amin

Follow:
Instagram twitter