Palakiah

share to whatsapp

Palakiah Sabudeureun Salingkuh

1. Upami saderek bade gaduh panyawat beuki gundam atanapi ngalindur, kade pilih selingkuhan nu namina sami sareng nami bojo atanapi caroge. Janten upami bojo saderek namina Susan, nya pilarian selingkuhan nu namina Susan. Kan aman upami saderek gundam: “Oh, Susan sayang, Akang cinta pisan ka Susan…” Tuh, bojo oge apanan janten tiasa langkung nyaah.

2. Upami saderek gaduh caroge tukang selingkuh atanapi rucah, tong hilap nyonto kana Pemilu. Kumaha carana? Upami tos “kitu” sareng caroge, tong hilap enggal celupkeun gagaduhan caroge kana tinta (mangsi). Upami kitu mah pan aman, caroge moal tiasa "NYOBLOS" di tempat lain.


Palakiah HP Supados Awet

Di handap ieu aya sabaraha palakiah supados handphone (HP) saderek awet.

1. Kade ulah muka casing HP ku bor atawa ku linggis.
2. Upami nuju mencet keypad kade ulah cobi-cobi mencetna ngangge palu.
3. Tong sakali-kali ngagentos batu HP ku aki atanapi setrum listrik langsung ti PLN.
4. Upami nuju nga-charge HP tong lami-lami teuing, misalna nga-charge-na dua tahun.
5. Kade upami nuju nelepon, tong wani-wani bari muragkeun maneh tina gawir.
6. Upami nuju kesel, tong cobi-cobi meprek HP ku batu.
7. Tong ngagentos kartu dina lebet HP ku Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Palakiah Sabudeureun Maenbal

1. Upami tim maen bal hoyong meunang? Gampil dina gawang nyalira teundeun wae endog. Klenik? Henteu oge, endogna ku endog lini atanapi endog lewo. Pinuhan we eta gawang tim nyalira ku endog lini atanapi endog lewo. Tiasa oge nganggo endog cakcak. Pasti moal aya bal nu bakal asup!

2. Bobotoh sering dihukum ku Komdis PSSI supados tong nongton? Ayeuna mah cobian geura, upami Persib maen di lapang Siliwangi, pinuhan kabeh tribun. Birukeun Siliwangi! Tapi, sadaya nu nongton tong lemek tong nyarek. Jempling we salami pertandingan. Tong aya ekspresi, sapertos nongton pertandingan catur. Hoyong terang kumaha aya hukumanana?

3. Hoyong nongton maen bal leuwih atra? Sewa wae Superman atanapi Gatotkaca. Saderek tiasa numpak wae dina luhureun Superman atanapi Gatotkaca salami pertandingan. Piwarang sina teras hiber di luhureun lapang. Insya Allah, jelas pisan. Mung eta wae biaya sewa sajamna sabaraha.

4. Pertandingan di kandang hoyong teras meunang? Gampil pisan, maenna tong di kandang japati atanapi di kandang hayam. Komo di kandang maung mah….

5. Kadang nu nongton sok kuciwa upami maen bal hasilna kaca mata alias seri nol-nol. Hoyong puas nongton maen bal? Engke mah bakal aya peraturan anyar. Yen maen bal teh ngangge sistem skor, sapertos dina olahraga pingpong. Janten skor pertandingan kedah dugi ka angka 21. Nya aya istilah last two-last one. Tim saha nu tos dugi kana skor 21, eta tim nu meunang! Tong hilap nganggo sistem deuce!

Perkawis lamina pertandingan? Wios maenna dua minggon atanapi sabulan oge. Janten, pamaen sareng penonton sami-sami cape! Nu maen cape lulumpatan sareng najong. Penonton cape jojorowokan! Wasit? Paling pipi kembu alatan niup piriwit wae. Komo nu nongtonna dina tv mah, paling oge rekening listrik naek. Lamina Liga? Nya lima tahun paling enggal oge. Komo nganggo sistem home-away mah.

© Abah Amin


Follow:
Instagram twitter