Kedah Diciduhan

share to whatsapp

Hiji waktu aya budak nu karek diuk di kelas 3 SD sare bareng jeung indung bapana di kamer. Tah, waktu manehna keur sare, bapa jeung indungna rek mulai ‘kikituan’ da geus teu kuat. Kamerna dipareuman. Ngan orokaya karek ge mulai, budakna lilir. Indung bapana teu nyahoeun budakna lilir teh, maranehna mah asik we. Dina kaayaan kamer poek, budak ngadenge keun omongan kolotna.
“Mah, sesah lebet geuning!” ceuk bapana ngaharewos ka indungna.
“Atuh, upami sesah lebet mah, ka dieu mastakana urang ciduhan heula!” jawab indungna.

Eta budak tuluyna mah sare. Sabab teu ngarti jeung teu nyaho anu dilakukeun ku indung bapana teh.
Isukna eta budak asup sakola. Harita keur diajar Matematika. Eta budak nengetkeun guruna nu keur nerangkeun. Tapi keukeuh we beuki eta pelajaran ditengetkeun, beuki teu asup kana sirahna naon nu diterangkeun ku guruna teh. Ahirna, eta budak ngusap-ngusap ciduhna sorangan kana sirahna. Eta kalakuakn budak teh nepi ka sababaraha kalina. Antukna, guruna nanya ningali kalakuan aneh muridna teh.
“Ari hidep kunaon tititadi ku Bapa ditingalikeun teh ngan ngusapan wae sirah ku ciduh?” tanya guruna.

Budak langsung ngajawab.
“Hapunten Pa. Naon dijelaskeun ku Bapa teh ku abdi teu tiasa lebet kana mastaka, teu ngartos. Saur mamah mah, upami sesah lebet kana mastaka, mastakana kedah diciduhan heula!”Follow:
Instagram twitter