Nyegik Modern

share to whatsapp
Nepangkeun, kuring Gongden alias bangong kajajaden. Hirup di jaman bluetooth jeung internet. Kuring rumasa hayang beunghar. Neangan duit teu ku cara korupsi atawa ngetik reg kirim ka nomer sekian dina acara tv nu pembawa acarana seksi pisan. Kuring mah neangan duit ku salin jinis jadi bagong. Nya nu katelah mah disebut nyegik tea. Mun can apal kumaha kalakuan nyegik, tingali we film Kang Ibing baheula jaman Suzanna, nu anjeuna merankeun jadi tukang nyegik. Atawa nongton film “Babi Ngepet”.

Kuring di imah boga asisten nu titah nungguan... lain nungguan lilin bisi pareum! Tapi kuring mah make komputer. Manehna ngawaskeun kuring lamun keur aksi. Pikeun tandana kamana wae lalampahan kuring, nya make Global Positioning System atawa nu katelah GPS tea. Teu usum make lilin mah! Komo lilinna diteundeun na baskom nu dicaian. Jadi, make GPS mah leuwih praktis..

Tah, kadang saacan ngalakukeun aksi, kuring sok survey tempat heula make Google Earth. Edun kan? Nya petana tilu dimensi jeung bisa di-save gambarna. Jaba tempat nu sikluk nu sikleukna bisa atra katingali. Tah, lamun pas ngalakukeun aksi, kuring tara neangan imah menak atawa jelema beunghar. Lieur, imah-imahna ge geus mahe garede, dibenteng, dina cluster, make satpam sababaraha hiji, jeung deuih apanan aya CCTV atawa kamera pengintai. Mending kuring mah neangan lahan pikeun nyegik teh ka ATM, toko emas, brankas bank, atawa money changer. Tuh, pan loba pisan beubeunangan teh. Mun duitna numpuk pisan, kuring kadang sok nyewa security service pikeun mawa mobil waja paragi nganteurkeun duit. Aman suraman!

Nyegik di jaman modern mah bener-bener kudu muter otak jeung rada canggih. Kuring ge malah nyieun perkumpulan Ikatan Nyegik Sadunya. Kuring kabeneran jadi pupuhuna. Lamun rapat, tara kudu ngumpul, cukup teleconference. Ayeuna anggotana tos sumebar di sakabeh nagara, aya tukang nyegik ti Perancis, Uganda, Israel, nepi ka kepulauan Solomon. Ari keur nyantey mah kadang sok make friendster, Pesbuk, blog, atawa chattingan di Yahoo Messenger. Jadi, tong aneh lamun dina blog atawa Pesbuk aya headshoot gambar bagong, tah eta teh babaturan kuring.

Lamun hayang katangar, keur aksi teh kadang sok direkam make kamera digital atawa handycam. Tah, hasilna kadang sok ditayangkeun di situs Flickr atawa YouTube. Masalah sarat atawa susuguh? Euh, jauh mula melu. Kuring teu perlu menta bantuan Mbah Jambrong di Gunung Kawi atawa datang ka guha di leuweung bakekotan. Mun hayang salin rupa jadi bagong mah, cukup we make alat jiga Ksatria Baja Hitam. Nyumput sakuedeung dinu tempat buni, dina waktu sababaraha detik ge tos salin jinis jadi bagong. Casing-na bisa milih: hayang bagong nu hideung jiga nu sok diadukeun di lembur atawa bagong bule alias babi? Eta mah kumaha karesep urang weh.

Lamun awak bagong hayang leuwih alus, bisa di airbrush atawa ditatoan. Babaturan kuring bandar nyegik nu ti Kanada mah malah boga bagong nyegik nu diceperkeun sagala. Salain ti eta, sesegrokna ge geus jiga ringtone polifonik jeung rupa-rupa deuih sora nu kaluarna oge.

Malah teu jarang, mun geus beres nyegik leuwih ti tengah peuting, kuring sok ngadon ulin ka tempat dugem. Komo deui ayeuna mah, malah geus aya nu boga lagu mars sagala. Nu boga alpukahna mah bandar bagong nyegik di kampung kuring. Kieu lagu mars-na teh:

Bagongku ada lima
Rupa-rupa warnanya
Hideung, koneng, kelabu, merah muda, dan biru
Katewak bagong hideung...dar!
Hatiku sangat kacow
Bagongku tinggal empat
Ku kandangin cepat-cepat!

Jadi, ayeuna di jaman krisis kieu rea jalma nu investasi kana usaha nyegik. Jiga dina lagu mars tadi. Aya juragan nyegik nu boga bagong aya kana limana. Jeung rupan-rupa warnana oge. Kadang, eta bagong nu lima jeung beda-beda warnana teh sok dibarengkeun ngajalankeun aksi nyegikna. Nya atuh mun dibayangkeun mah jiga Power Ranger keur aksi! Satuluyna, supaya bisa kadata, eta masing-masing bagong teh sok make barcode dina awakna.

Aya deui nu leuwih kreatif, bagong dikawin silang ameh meunang bibit unggul. Aya bagong nu kawin silang jeung cheetah, ngaranna chegong! Eta mah, bagong teh lamun kapanggih tuluy diudag ku penduduk...uh lumpatna edan pisan. Motor Ninja anyar oge eleh ngabecirna mah! Aya deui bagong nu dikawinkeun jeung anjing chihuahua. Alus pisan: rupa bagong ngan panonna bolot, awak leutik, ngagogog, tapi sihungan.

Aya deui nu ngawin silangkeun bagong jeung maung. Caritana eta bagong teh sakali mangsa beunang katewak ku penduduk di hiji pilemburan. Da disangkana bagong biasa, eta bagong diadukeun jeung anjing. Na atuh, kabeh anjing teh beak dikerekeb. Lain anjingna wae nu beak....malah nu nongton oge langsung paburiak da sieun dihakan bagong! Da bagongna kalah gegerem jeung ngarontok jiga maung! Ari kuring mah can berhasil wae: ngawinkeun bagong jeung hileud jeungkal! Kabayang hasilna.

Ngan aya hiji kahayang kuring nu can kalaksanakeun teh: hayang maok duit ti koruptor. Teuing atuh meni hese pisan! Sarua papada haram meureun nya meunang duitna?
*** Abah AminFollow:
Instagram twitter