Kabayan Hayang Aya Pakasaban Ka Jakarta

share to whatsapp


Kabayan mah asa asak pangalaman kana ngala nangka. Apanan Kabayan mah tara asal ngala kana nangka mah. Awal-awal, Kabayan nyampaan nangka na tangkalna. Ngarasa-rasa mana dah yang masak.
“Kabayan nangka mana yang asak?’ tanya Abah ka Kabayan. Kabayan ngajawab:
“Bah, nangka asak mah na dahan yang kanan!” Kabayaan ngala nangka yang sangkaanana asak. Ngalaan nangka na dahanna.
“Wah, Kabayan mah calakan, kagak nyangka. Nangkana asak. Mangga, arahkan nangkana ka handap. Abah sanggap nya! Jangan ka tanah...nangkana bakal rangsak! Rasana bakal taya apa-apa. Mangga ragragkan saja. Abah akan sanggap nangkana!” Handap tangkal nangka, tangan Abah dah aba-aba bakal nyanggap.
“Taaah, Baaah!” Kabayan ngaragrakan nangka. Ngan tak antaparah, pas nangka ragrag....
“Alaaaaah!” Abah nyangsaya da pas ngalayang, nangkana nabrak mastaka sama dadana Abah. Abah nangkarak taya daya.
“Maaf, Bah! Abah nyanggapna tara awas hahahaha!” Kabayan nyakakak. Abah mah ngan nahan amarah sajah ka langkah Kabayan.
“Maaf!! maaf!! Kabayan mah!!! Ngahaja nya?” Abah marah-marah. Nangka Abah bawa kana carangka yang agak badag.
“Ah, Abah mah! Saya mah apanan ngajalanan kahayang Abah. Ngaragragkan nangka ka handap, asal jangan kana tanah. Kan Abah yang hayang!” Kabayan ka handap.

Abah ngan nyampaan dada sama mastakana. Asa sagala karasa.
Tamat ngala nangka, Kabayan dan Abah jaralan mapay-mapay jalan satapak. Pas jalan ka handap, Abah hayang ngala kalapa.

“Kabayan, nambahan babawaan mah ngala kalapa, ya? Abah ngajak ka Kabayan ngala kalapa.
“Ah, Abah mah...ngala kalapa mah matak dada panas. Apan mapay tangkal kalapa mah panjang!” Kabayan asa malas ngalaksanakan kahayang Abah.
“Kabayan kagak nyaah ka Abah? Hayang ka anak Abah saja, ya? Apanan kalapana kahayang garwana Abah. Bahan masak lalab..”
“Kagak Bah, Kabayaan nyaah ka Abah. Apanan Abah mah ramana kanyaah dan sang sayang sayah!” Kabayan ngadadak asa aya yang nganggap.
“Kabayan mah apanan kayak Tarzan. Ngala sagala kana tangkal dapat! Ngan kalapana jangan ragrag ka Abah nya. Awas...kabayang pas kalapa ragrag ka Abah mah. Matak bahaya kana nyawa! Kalapana ragragkan saja ka tanah. Kagak apa-apa da!”
“Mangga Bah!” Kabayan jat ngala kalapa.

Tas ngala kalapa sama nangka mah, Abah sama Kabayan lalampah ka asal.

“Bah, saya mah lapar hayang dahar!” Kabayan ngabayang-bayang makanan yang Abah bawa.
“Abah sama hayang dahar. Tah, Abah bawa kadaharan! Aya sagala kadaharan kahayang Kabayan. Ampar samak nya?”
Kabayan ngampar samak. Abah sama Kabayan dalahar na samak. Pas dahar, Kabayan nanya ka Abah.
“Bah, sa..sa..saya hayang ka Jakarta!”
“Ada apa ka Jakarta? Ngalamprah banda atawa ngaharap dapat janda asal Jakarta? Dasar!”
“Abah! Jangan nyangka yang tak ada alasan! Saya mah ka Jakarta hayang ngasaan ngalamprah pakasaban anyar. Da Sawah apanan tas saat. Nanam apa? Kabayan kagak hayang malas-malasan panjang mah.”
“Abah nyangga saja kana kahayang Kabayan. Ngan jangan ngalaksanakan yang kagak-kagak!”
“Mangga, Bah. Apanan Kabayan hayang kaya...”
“Hahaha. Kabayan, Abah bangga. Abah hayang kaya raya kayak tatangga. Banyak hartanya! Abah sama garwa dan anak hayang Kabayan ngabanda! Masak saprak saranjang sama anak Abah, Kabayan kagak ngabanda barang-barang acan?”
“Makanya, Bah, Ngan, Bah, ka Jakarta Kabayan hayang aya danana!” Kabayan malapah ka Abah.
“Dana? Abah akan dagangkan sawah, ya? Asal Kabayan pakasabanana yang atra saja!”
“Kabayan mah bangga sama Abah yang dapat ngajalanan kahayang Kabayan...”
“Apal jalan lalampahan ka Jakarta, Kabayan?” tanya Abah.
“Apal. Kabayan kan dah nganjang ka Jakarta saat jajaka..”
“Nya lah. Pakasaban yang Kabayan kabayang apa?”
“Nya hayang na mah kana sagala lah. Hayang na mah dagang...”
“Dagang apa?”
“Dagang bayawak atawa kadal!”
“Bangsat! Dasar, Kabayan mah jalma tara waras kana kahayang! Abah mah ngalarang! Nyaram! Kagak bakalan dapat! Kabayan mah jalma yang kagak ada akalnya. Jalma-jalma Jakarta mah tara aya yang ngahakan bayawak atawa kadal, Kabayan! Sadar kagak? Ka Jakarta mah ya, Abah mah nyaran: Dagang sandal, dagang bawang, atawa dagang yang mahal-mahal!” Gantawang Abah dadaksakala nyaram kana kahayang Kabayan. Kabayan mah asa kapangkas harapannya.
“Ah, Abah mah!” Kabayan nahan hanjakal kana kahayangna.
“Kabayan! Arahkan dan ajar garwa sama anak saja! Jangan ka sana! Kagak, Abah mah kagak bakal ngalaksakan kahayang Kabayan!!!” Abah ngadadak galak.

Kabayan pasrah. Da larangan Abah mah saha yang dapat ngalawan? Jaba Abah mah tara aya tawar-tawar kana laranganna!

Kabayan sama Abah arangkat ngalalampah ka asal. Abah ka handap. Kabayan ka asalna yang agak paanggang sama asal Abah. Nangka sama kalapa mah, Abah saja yang bawa.

***

Pas datang, kasampak garwana Kabayan ngabalang-balang barang dalam kamar na halaman, kayak kaca, almanak, rak, sama anak dan bapa hayam.

“Ada apa sayang? Jangan ngabalang-balang barang. Tah tatangga pada mandang, kayak apa aja! Wajah Akang ka mana kan? Garwa nganggap ka Akang kayak yang jaga gawang saja...nangkap-nangkap barang!”
“Ada apa-ada apa sagala, hah?!!! Dasar Akang mah ka sayah ngan matak ngahaja nyangsara manah! Tah...!!!” Garwana Kabayan nganyampak gambar.
“Apa, sayang. Gambar apaan?”
“Gambar apaan? Apanan gambar parawan yang wajahna rada ayaan, kayak Tamara! Gak kayak wajah saya, yang kayak wajah wajan! Ya, saya sadar wajah saya mah kayak bawal calawak dan kadang kayak badak ngawakwak! Akang dapat pacar anyar, nya? Saha ngaranna! Akan saya rarad ka akar-akarna! Manah saya panas, Kaaaaaang! Akang anggap saya apa? Garwa yang hanya manfaat na ranjang saja? Jawab!!”

Kabayan ngan ngarampa dada saat garwana na tanah ngarangkabak ngacak-ngacak tanaman dan ngalaanan pagar tatangga.

“Dapat asal mana?” tanya Kabayan nganahan-nahan amarah garwana.
“Na handap bantal! Na kamar!” Garwana Kabayan.
“Sayang, gambar yang handap bantal! Yang saha nya? Akang mah tara hayang gambar kayak sana mah!”

Pas Kabayan sama garwana panas, anakna datang. Anakna mawa langlayangan.

“Ma, maaf Ma! Yang gambar saya. Malam saya alpa kana bantalkan Ma sama Bapa.” Anakna Kabayan nyandak gambar yang ada pada tangan garwana Kabayan. Garwana Kabayan asa hanjakal dah ngagalaksak marah ka Kabayan. Tatanggana marah-marah sabab pagar-pagarna pabalatak! Dan tanaman acak-acakan. Hanjakal mah tara pada awal!
“Gambar saha, Jang?”
“Ah, gam..gam..gambar pacar saya!”
“Alah, anak Bapa pacaran?” Wajah Kabayan ngadadak tara-tara. Gak nyangka pacarna wajahna kayak Tamara. Kabayan ngabayang anakna aya bakat pacaran sama parawan yang rada napak wajahnya, gak kayak garwana.
“Hah. Pacar?” garwana Kabayan sama gak nyangka sama anakna.
“Maaf, kan saya dah kagak anak-anak. Hayang pacaran kayak sahabat-sahabat saya!”

Anakna Kabayan asa was-was Bapana bakal nyaram pacaran.

“Kagak apa-apa, Jang. Asal jangan kabablasan. Saha ngaran pacar, Jang?’ tanya garwana Kabayan ka anakna yang natap padanya.
“Nga...nga...ngaranna mah Sasa Maryasa...”
“Bapa mah bangga sama anak yang ada rasa asmara. Tandana anak Bapa ada yang hayang. Gak kayak Bapa zaman anak-anak, ngan sangsara natap sahabat-sahabat pacaran. Wajah Bapa mah asa sama kayak arwana. Bapa nahan hasrat sabab sadar kana wajah dan kaayaan ...”

“Hah, saya salah, nya? Hanjakal pada saat pacaran, saya gak natap wajah Bapana, nya Jang?!” Garwana Kabayan ngarasa salah nampa Kabayan saat pacaran. Padahal mah, garwana Kabayan hayang nga maaf da tas marah-marah. Dasar hawa!
“Alaah, jangan salah sangka sayang! Sayang mah sayang aja yaaaaa!” Kabayan ngadadak asa sadar garwana rada saat amarahna.
Pas Adan, Kabayan, garwa, sama anakna ka dalam. Tas salat, marakan malam.
“Kang, saya mah hayang ngasaan anjang ka Jakarta. Saprak anak-anak tacan anjang atawa jalan-jalan ka Jakarta!” kata garwana Kabayan.
“Saya mah sama, Pa. Saya hayang ngasaan ka Jakarta natap bajaj!” kata anakna Kabayan ngaharap.
“Sama. Akang mah, asalna mah hayang ka Jakarta. Nya ngasaan pakasaban anyar. Ngan Abah nyaram. Jalan-jalan mah hayang. Balaka ya ka Abah, sayang! Apanan danana....” can labas Kabayan balaka, garwana Kabayan ngawarta:
“Nya, saya akan ka Abah. Ngaharap dana. Asal Akang ngabawa saya jalan-jalan ka Tanah Abang, ka Jakarta Barat, ka Matraman, atawa ka Cawang.”

***

Tanggal salapan, saacan Salasa, Kabayan sama garwa dan anakna nyaba ka Jakarta kana Harapan Jaya. Pas ka Jakarta, anakna Kabayan asa langka natap apa-apa yang ada.

“Pa, yang sana kandaraan apa?”
“Jang, yang sana mah namanya Bajaj...nah yang sana mah jalan panjang tanpa hambatan ngan mayar!”
“Yang sana, apa Pa?”
“Yang sana mah: galandangan..”
“Yang sana?”
“Yang sana mah, namanya barang-barang bajakan..”
“Yang sana?”
“Yang sana mah, namanya jalan layang!”
“Yang handap sana?”
“Tatanya aja! Kagak apal? Namanya: jalan aspal!!”
“Yang sana?”
“Yang sana mah: parawan yang dandan! Kahayang Bapa!”

Taaaak! Tangan garwana ngahantam mastaka Kabayan! Kabayan kabablasan nyablak!
Kabayan sama garwa dan anakna mapay-mapay jalan Jakarta. Pas hayang dalahar, Kabayan nanya ka jalma yang ada:

“Pak, maaf saya hayang makan...”
“Makan saja ngawarta ka saya sagala! Tah makan mah ka sana. Aya sagala kadaharan!” Tangannya jalma ngarah ka arah jalma yang pada makan-makan.

Kabayan ngadatangan jalma-jalma yang makan.

“Maaf, ya. Saya dapat makan?”
“Anda barayanya yang hajat?”
“Hajat? Maaf!”

Nyaan salah! Kabayan kalah ngadatangan yang parasmanan na hajatan akadan. Kabayan sama garwa dan anakna mapay-mapay jalan.

“Tah, aya yang dagang kadaharan! Masakan Padang. Gak apa-apa rada lalada kadaharanana?” tanya Kabayan ka garwana sama anakna.
"Ah, kagak apa-apa. Lapar mah tara nganahan-nahan lada, Kang!" jawab garwana.

Kabayan nanya yang dagang kadaharan.

“Pa, ada apa saja?”
“Ada sagala. Bapak akan makan? Mangga saya hamparkan!”

Prak Kabayan sama garwa dan anakna mararakan. Tamat makan, Kabayan ngadatangan yang jaga dagangan, mayar.

“Sabaraha, Pak?”

Pas yang dagang ngawarta harga sagala yang Kabayan saparakanca makan, Kabayan asa kagak nyangka:

“Hah? Mahal amat!” Kabayan ngabayang danana yang agak sangsara.
“Jakarta, Bang! Sagala mahal. Hayang makan yang kagak mahal mah jangan ka Jakarta! Ka pajaratan saja! Makan sama mayat..!!” Yang dagang agak galak da nyangka Kabayan mah kagak akan mayar. Wajahnya saja dah nalangsa kayak rakyat kasta panghandapna. Kapaksa Kabayan mayar dan yang ngajaga wajahnya sangar-sangar kayak jawara Pasar Banjaran. Mana tangannya kayak akan nampar sakahayangna kana wajah Kabayan.

Pas tamat dahar dan mayar, Kabayan balaka ka garwana.

“Alaah, kadaharan Jakarta mah mahal-mahal! Dana agak kahakan!”
“Akang mah, salah da tara tatanya masalah harga saawalna.” garwana Kabayan asa hanjakal dahar yang rada mahal.
“Maaf, kan Akang mah kabayang dahar saja. Kagak kasawang masalah harga!”
Kabayan sama garwa dan anakna hayang ka asalna. Kapaksa jalan-jalan ngan mapay- mapay saja.

Datang halabhab sabab Jakarta yang panas. Kabayan sama garwa dan anakna nahan-nahan saja. Pas Jalan Casablanca, Kabayan ada yang nanya:

“Maaf. Kang Kabayan? Saya sahabat Akang pas zaman anak-anak. Apal ka saya?”
Taar Kabayan ngabayang-bayang saha jalma yang ada pada hadapannya.
“Asa..asa saha nya? Alaaaaaah, Maman Tarman? Kagak nyangka ya saya dapat kasampak sama Anda pas nyaba ka Jakarta. Damang?” Kabayang ngajak sasalaman ka sahabatna pas anak-anak.

“Garwa dan anak, Kabayan?” tanya Maman pas natap garwana Kabayan.
“Nya. Garwa sama anak saya!” Garwa sama anakna Kabayan sasalaman sama sahabat Kabayan, Kang Maman.
“Ada apa ka Jakarta, Kabayan?” tanya Maman ka Kabayan.
“Ah, saya sama garwa dan anak jalan-jalan saja. Hayang ngasaan jalan-jalan ka Jakarta. Dah lama Man ngalalana ka Jakarta?” tanya Kabayan ka sahabatna.
“Ya, awal salapan dalapan.”
“Wah, dah lama, ya? Ngalalana ka Jakarta, pakasabannya apa?”
“Saya mah dagang kadal sama bayawak!”
“Hah?!!!” Kabayan kagak nyangka. Ras Kabayan ngawangwang pas Abah nyaram saat ngala kalapa dan nangka.
“Jangan tanya! Bayawak sama kadal mah jalma Jakarta pada hayang. Saya mah dapat kaya ngadadak karna dagang bayawak sama kadal mah...”
“Naha?”
“Bayawak sama kadal mah, apanan jalma kaya-kaya Jakarta pada ngadatangan ka markas dagang saya. Bayawak sama kadal satwa yang jarang! Dan katanya dapat bahan tatamba.” Jawab Maman satarabasna.
“Ya, saya pan hayang dagang bayawak sama kadal. Ada yang nyaranan ka saya agar dagang bayawak sama kadal saja ka Jakarta. Ngan Abah ngalarang saya...”
“Abah. Saha?”
“Bapana saya!” Garwana Kabayan ngajawab.
“Nya. Kabayan saya kahayang mah nambah barang dagangan. Agar jangan satwa bayawak sama kadal saja. Kabayan hayang dagang satwa yang langka sama saya? Kabayan mah bawa saja satwa landak atawa lalay. Jalma Jakarta bakal pada harayang!”
“Mangga. Saya akan ngarasaan dagang bayawak, kadal, landak, sama lalay...”
“Tah. Pan saya dapat balad dagang!”
Pas asar, Maman ngajak Kabayan ka markasna.
“Wah, Maman mah dah kaya, ya?” Kabayan asa bangga ka sahabatna yang jaya. Ada barang-barang mahal dan sagala aya.
“Ya, padahal mah saya ngan sakadar dagang bayawak sama kadal saja.” Maman asa bangga sahabatna yang dah nganggap kana jalan dagangna.
“Maman tas garwaan?” tanya Kabayan.
“Acan. Saha yang hayang sama saya?”
“Apanan dah kaya....”
“Matakna. Kaya mah kaya, ngan kagak ada yang hayang saatap dan saranjang sama saya....”
“Naha?”
“Ragab kayak nya mah sama satwa-satwa yang saya dagangkan. Kabayan mah can apal, pas anyar datang ka Jakarta, apanan saya dah pacaran sama anak Jakarta. Ngan katanya, gak hayang saranjang sama jajaka yang kayak karna bayawak mah. Malah, ada randa yang ngahaja ngabandang asmara sama saya. Pas datang ka markas, randana ngagalacat da aya kadal nyangsang kana taktak sama pahana! Kapaksa saya batal hayang dapat garwa. Saacanna, saya dapat parawan asal Makassar. Sama saja bayawak dan kadal ngan hahalang. Parawan pacar saya ngadamprat, da sangkana saya kaya karna saya anak pajabat. Padahal, nyatana saya ngan padagang bayawak sama kadal. Ah, saya mah ngan ngabayang-bayang aya hawa yang hayang sama saya tanpa ragab sama satwa-satwa yang saya dagangkan....”
“Sabar nya Man. Yang Kawasa mah tara salah. Saya harap jaga bakal aya hawa yang hayang sama Maman...” Kabayan nyabar-nyabar sahabatna.
“Ya...saya harap kayak apa yang Kabayan harapkan.”
Pas sasalaman dan dadah dadahan, Maman masrahan Kabayan tambahan dana. Kabayan asa bagja danana nambah.
“Man, maaf dah nambah masalah dana...”
“Ah, Kabayan mah. Saya yang maaf. Saya mah masrahan dana, kan ka sahabat! Ya, dananya balanjakan saja sama bawaan, ya?”

Kabayan angkat ngalampah kana kandaraan badag yang ngarah ka tanah asalna.

Abah dan garwana asa bagja saat Kabayan datang. Jaba Kabayan barangbawa sagala!
“Alah, Kabayan dapat apa ka Jakarta? Barangbawa sagala?” Tanya garwan Abah pas Kabayan masrahan babawaan, kabaya sama sajadah.
“Nya, Kabayan. Abah mah gak nyangka apa-apa ka Kabayan. Ngan asa nyangka yang kagak-kagak dapat dana yang banyak...” Abah rada nyangka ka Kabayan saat kabayan masrahan calana panjang sama makanan hampang. Sama saja Abah mah, nganggap Kabayan dah ngadapat apa-apa dalam jalan yang agak haram.
“Abah, jangan nyangka apa-apa sama Kang Kabayan. Pas ka Jakarta, Kang Kabayan nganjang ka sahabatna, ngaranna Kang Maman...” Garwana Kabayan ngaalasan naha Kabayan dapat barangbawa.
“Saha? Maman? Jang Maman anakkna Mang Ganda? Nya, abah mah sangat apal! Apanan Jang Maman mah dah lama ngalalana ka Jakarta. Kan, Abah sama Mang Ganda mah sahabatan pas jaman Walanda. Abah mah apal ka Jang Maman pas anak-anak. Dah kaya ya Jang Maman mah?”

“Wah, kaya Bah. Hartana banyak!” jawab Kabayan.
“Pakasaban apa Jang Maman?” tanya Abah.
“Dagang bayawak sama kadal....Mang Maman mah! Malah ngajak Bapa dagang landak sama lalay!” jawab anakna Kabayan.
“Hah? Masak? Kabayan....pan Abah dah katakan ka Kabayan agar dagang bayawak sama kadal ka Jakarta kayak Jang Maman! ” Kata Abah.

Kabayan ngalacat saja ka kamarna. Wajahna asa hayang marah kana kata-kata Abah!
“Dasar Abah! Kana kakayaan mah tara apal tas nyaram ka dewek! Kesel aing mah boga mitoha laku jiga kitu patut!!”
© Abah AminFollow:
Instagram twitter