Ngomong < > Ngadengekeun

share to whatsapp

Taun kahiji mimiti kawin: salaki nu loba ngomong, pamajikan loba ngadengekun.

Taun kadua: pamajikan nu loba ngomong, salaki loba ngadengekeun.

Taun katilu: salaki jeung pamajikan paloba-loba omong, tatangga loba nu ngadengekeun.
Follow:
Instagram twitter