Sare Bablas Sapoe

share to whatsapp

Kusabab ampir unggal poe kabeurangan ka tempat gawe, Jang Epul dicarekan ku bosna.
"Maneh teh ku naon kabeurangan wae?"
"Insomnia, Dok.Jadi abdi gugah teh sok kasiangan wae."
"Cik atuh ka dokter. Supaya maneh bisa sare normal. Sare peuting, hudang isuk-isuk."

Ahirna, Jang Epul ka dokter. Ku dokter dibere pil tidur.
Bener, biasana Jang Epul sare subuh hudang jam 8 isuk-isuk, ayeuna mah bisa sare jam 10 peuting, malah pas manehna hudang ge katingal jam 4.30!

Isuk-isuk manehna geus datang ka kantor.
"Bos, leres ayeuna mah abdi tiasa enjing-enjing ka kantor. Nuhun saranna, Bos!"
"Enya alus ayeuna maneh bisa ngantor isuk-isuk. Tapi maneh kamari ka mana teu asup?"

Follow:
Instagram twitter