Dendam Niley Makalah

share to whatsapp

Dosen nugaskeun mahasiswana nyieun makalah. Dasar pangedulan, aya saurang mahasiswa nu ngadon neangan makalah ka tukang buku loak. Ku manehna eta makalah teh disalin kabeh. Nincak waktuna, eta makalah dikumpulkeun. Si mahasiswa bungah pisan, geuning makalah jiplakanana teh meunang niley A. Waktu rek kaluar kelas, manehna digeroan ku dosenna.
"Aya naon, Pa?"
"Henteu. Eta makalah hidep meunang ngajiplak nya?"
Si mahasiswa beungeutna langsung beureum.
"Naha Bapa terang?"
"Panan eta teh makalah kabogoh Bapa, keur Bapa baheula jaman mahasiswa .Kabeneran Bapa nu pangnyieunkeunna."
"Hah? Naha atuh terang kitu mah Bapa bet masihan niley A ka abdi?"
"Keun bae. Baheula eta makalah teh meunang niley D, Bapa teh keuheul pisan. Bebelaan paeh poso nyieun eta makalah demi kabogoh... der kalahkah dibere niley D. Da rarasaan mah eta makalah teh alus. Nyeri hate pisan Bapa mah, da asa dosa jeung era ka kabogoh! Matakna ayeuna dendam!"


Follow:
Instagram twitter