Jiga Mang Odon

share to whatsapp

Rumasa "bedilna" leutik, Jang Ja'i ngomong ka Mang Odon.
"Lieur Mang, kadang sok minder ka pamajikan tuda euy boga bedil leutik teh!" ceuk Jang Ja'i.
"Lah, gampang atuh kitu mah. Kuring boga cara... tapi tong dibeja-beja ka sasaha nya!" ceuk Mang Odon.
"Siap Mang!"
"Masalahna ngan kuring wungkul nu sok mraktekkeun!"
"Kumaha carana Mang?"
"Kieu.... engke mun di kamer mandi, sebrotkeun cai tina selang. Langsung we tina sanyo ameh tarik nyebrotna! Terus tahan tah cai teh sing kuat ku bedil! Lakukeun unggal poe. Mun bisa mah sapoe dua kali."
"Siap Mang!"

Geus di imah, Jang Ja'i api-api we rek mandi ka kamer cai. Sieun kapanggih tuda ku pamajikanana. Tuluy manehna ngalakukeun naon nu tadi ku Mang Odon diomongkeun. Najan cai tina selang nyebrot tarik... ku manehna ditahan-tahan. Pokona da cenah kudu dilawan... ameh bedilna gampang gede.

Na atuh, keur beberegeg nahan sebrotan cai, panto kamer cai aya nu muka. Pek teh pamajikanana. Mang Odon reuwas, tapi da geus kanyahoan. Antukna manehna ngan bisa nyerengeh. Eta pamajikana langsung ngomong:
"Ari Akang nanaonan? Hayang badag bedil ge mani kudu kikituan sagala! Jiga Mang Odon wae, nya!"
Follow:
Instagram twitter