Bu Guru Uyuy

share to whatsapp

Hiji poe Bu Uyuy guru di SD Rancabanyol, bagean ngajar kelas genep, keur nerangkeun hal kawajiban nungtut elmu. Sanggeus nerangkeun, tuluy Bu Uyuy nanya ka barudak.

Bu Uyuy: “Barudak, ari nungtut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu atawa maneh?”
Murid: “Maneeehh……!”

Bu Uyuy baeud. Basa pelajaran Basa Sunda, Bu Uyuy ngahaja hayang ngawanohkeun ka barudak ngeunaan alat-alat dapur nu sok dipake ku urang Sunda. Bu Uyuy tuluy nyokot gambar seeng. Ku Bu Uyuy ditempokeun ka barudak.
"Cik, saha nu apal naon ieu ngaranna?"
Ampir kabeh barudak ngacung. Ngan Jang Uhe nu diuk di tukang, miheulaan nyelengkeung ngajawab:
"Eta mah atuh gampil, Bu! Topina Pa Tarno tukang sulap... tolong bantu ya... jadi apa prak prak..prak." Tuluy Jang Uhe emprak sorangan, ngarasa aing pangbenerna.

Follow:
Instagram twitter