Kuring (Ngimpi) Jadi Presiden

share to whatsapp

Ieu mah caritana ngan aya na impian kuring; sabada sare deui geus salat subuh....

***
Dina kajadian nu teu kaukur ku mangsa. Hiji waktu, kuring kapilih jadi presiden. Beres disitrenan alias dilantik, kuring diwawancara media citak jeung elektronik:
"Bagaimana dan apa yang akan dilakukan Abah selaku presiden periode sekarang?" tanya wartawan ti CNN cabang Cieunteung.

"Beginih! Sayah mah selaku presiden yang sedang kabeneran kepilih... ya.. inginnya negara inih bisa tingtrim dan menjadi negara yang super pawer. Jangan kalah ya... sama negara lain..ya. Bukankah kita itu..ya ... apa gituh? Kan banyak potensi alam dan sumber daya manusia yang bisa dimangpaatkan! Jangan sampey negara kita tercinta inih terus pacorok kokod oleh masalah yang tidak semestinyah. Sudah bosen rakyat kita teh digempur oleh masalah yang kurang enakan di hati dan pikiran. Sok ajah Anda perhatikan, ampir tiap minggu ada sajah..ya.. berita yang kurang enak, ya. Memangnyah bangsa kita teh tidak ada prestasi atawa hal yang membanggakan? Jadi sayah salaku presiden akan mengubah semua ituh! Kita mulai dari sekarang...!!"

Asup poe ka-2 kuring ngajabat jadi presiden, aya SMS asup ti lembur:
Mang... bsa ngnjeum heula duit teu? Kgok yeuh imah keur direnop. Btuh kenteng!

Hiji waktu kuring ngayakeun kunjungan kerja ka luar pulow. Keur waktuna dahar, kabeh ajudan ditugaskeun sina neangan: peuteuy! Puguh ari sambel goang mah da geus dipesen ti memah datang ke eta restoran ge.

Pas keur rapat kabinet. Eta mah waktu rapat 5 jam teh asa kurang keneh. Da beak seserengehan. Komo eta menteri nu kabeneran salembur jeung kuring, hayoh we ngabojeg! Puguh, ari susuguh keur rapat... jenar, rangginang, jeung ali agrem kudu aya. Tapi alhamdulillah, ceuk Mang Ibing tea mah, ari heureuy nu ngeusi tur berkulaitas mah, nanaon ge bisa kakomunikasikeun. Sindir sampir ku jalan heureuy, menteri nu keur boga masalah ge jadi ngarti tanpa nyeri ati.

Tapi, da kuring mah sarua jeung baraya Sunda lainna. Someah hade ka semah, teu hese mun baur jeung masarakat ge. Ku dimitian otel jeung heureuy... masarakat teh gancang kapancing pikeun mudalkeun unek-unekna. Asa inget pasukan prajurit Siliwangi lamun keur numpes pemberontakan, jaman aki kuring baheula. Jadi teu hese lamun rek milu mondok di imah rahayat ge. Tah, ku cara kieu mah jadi tibalik. Biasana pejabat nu ngayakeun open house pikeun rahayat. Ayeuna mah: rahayat nu ngayakeun open house pikeun pejabat. Langkung kahartos tur karaos.

Cenah ceuk batur urang Sunda mah sok pakia-kia, silih sebred memeh naek. Can jadi nanaon geus silih rengkas. Tapi, pas kuring ngajabat mah... alhamdulilah kabeh ngadukung. Da cenah tujuanana keur nagara jeung bangsa ieuh... kudu silih rojong, ulah silih tajong!

***
Ngan kabeh carita teh teu kebat dipungkas, sabab... kuring kaburu dihudangkeun ku si Ambu.
"Sare wae nya! Hudang siah!! Anggur mah buru nimba. Cai bak geus kosong, tuh. Sibeungeut ka ditu!"

Kuring nguniang hudang. Muru ka palebah sumur. Tali timba dikejetkeun saeutik. Di handap ember geus pinuh ku cai, kuring sakuat tanaga lalaunan narik tali timbaan. Bari kagedur ku sumanget nasionalisme, teu sadar.. kuring jug inget keur upacara bendera, tuluy ngahaleuang:

Indonesia tanah airku,

Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu
....

© Abah Amin

Follow:
Instagram twitter