Parebut Remote!

share to whatsapp

Pasosore, Mamah Nay keur nyeuseuh kasur. Na atuh, kadenge sora budakna ceurik ti palebah rohangan lalajo TV, Jang Wiweh keur ngerewes adina, Jang Pahri. Jang Pahri ngoceak. Mamah Nay ngeureunkeun gaweanana. Tuluy manehna ningali ka rohangan paragi lalajo TV. Eta budak duaan teh keur parebut remote TV.
"Pindahkeun siah!" ceuk Jang Wiweh. Adina mugen. Eta Jang Pahri diciwit, atuh ceurikna beuki tarik. Tapi, manehna ngabales... lanceukna ditajong. Koceak Jang Wiweh ceurik.. da hariguna beunang.

"Eeeh.. ieu anak-anakan balangor pisan, nya! Ka dieukeun remotena siah!" ceuk Mamah Nay ngarebut remote, "hayang lalajo naon maraneh teh!"
"Eta tuda mah... si Pahri keukeuh hayang lalajo si Upin..hua..hua!" jawab Jang Wiweh bari nginghak. Jang Pahri ngan ramisak bari nyusutan leho.
"Ari maneh sorangan hayang lalajo naon?" tanya Mamah Nay deui ka Jang Wiweh.
"Hayang lalajo si Ipin.. huaaa...huaaa...huaaa!"
Follow:
Instagram twitter