Katipu Euy!

share to whatsapp

Hiji waktu, Cep Edoy keur di jalan rek ka warung Ceu Nai. Karek ge rek anjog ka warung... jug aya lalaki nu awakna pinuh ku tato nyegat manehna. Eta lalaki teh beungeutna katingali jiga nu pinuh ku napsu!
"Hey, ka dieu siah!!" ceuk eta lalaki. Cep Edoy nyampeurkeun.
"Aya naon, Kang?"
"Jawab sing jujur nya. Ilaing nyaho di lembur ieu aya nu ngaranna Desta Bungaok? Aing dititah ku juragan sina neangan jalma eta!"
"Desta Bungaok?"
"Heueuh! Nyaho teu ilaing?"
"Euh, kaleresan atuh abdi pisan!"

Teu antaparah deui eta mah... Cep Edoy jug dijebrod wae ku peureup eta lalaki barangasan! Nepi ka ngarumpuyuk! Da lamun teu datang Lurah Iwan... jigana Cep Edoy aya bahan beak disiksa. Ningali Lurah Iwan, eta preman teh langsung kalabur. Lurah Iwan mantuan nangtungkeun Cep Edoy nu nyangsaya... bari beungeut bengep.
"Hahahahaha... aing tea atuh!" ceuk Cep Edoy.
"Eh, naha Edoy ilaing mah jiga nu bungah disiksa ku preman teh?" tanya Lurah Iwan heran.
"Ah, Ki Lurah mah... kuring memang jago akting nya? Maranehna percaya we, kuring ngaku-ngaku Desta Bungaok teh...hahahaha.... padahal lain! Katipu siah!" © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter