Carita Banyolan Sunda Versi Mobile

share to whatsapp

Kasang tukangna mah kumargi seueur masukan ti baraya, kumaha pami carita-carita di blog Banyolan Sunda tiasa oge diaos di Handphone (HP)/mobile. Kukituna, alhamdulillah ayeuna baraya tiasa ngaakses eusi carita-carita di blog Banyolan Sunda di mana wae kalayan mung muka di handphone. Baraya kantun muka browsing di HP (biasana nganggo Opera Mini), teras ketik alamat www.mippin.com/banyolansunda atanapi tiasa nganggo fasilitas QRCode/barcode dina link ieu. Baraya tiasa maos carita-carita banyolan nu diposting di blog. Tampilanana di HP sapertos kieu:

Janten, carita-carita nu diposting di blog ieu parantos dilist. Baraya kantun muka seratan read nu aya dina judul satiap carita. Tarekah ieu teu aya sanes, supados baraya gampil ngaakses eusi carita-carita humor kalayan teu nganggo PC. Mugia kaanggo sareng tiasa janten ubar kanggo hiburan di mana wae baraya ayana. Hatur nuhun tos mikacinta tur mikaresep kana carita-carita nu aya di blog ieu.

Salam

Abah Amin
Follow:
Instagram twitter