Robot Ajaib

share to whatsapp

Bapana Jang Utis mah atuh bisa kasebut ilmuwan dina widang elektronik. Manehna geus nyieun sababaraha penemuan barang jeung alat teknologi. Ari praktek nyieun barang jeung alat canggih teh sok di imah we. Bulan kamari ge manehna geus nyieun mesin cuci nu bisa dipake nelepon jeung internetan. Tah, minggu ayeuna mah manehna nyieun robot anti bohong.

Pabeubeurang Jang Utis balik sakola. Pas asup imah, katingal bapana keur ngoprek robot.
"Kumaha sakola teh, Jang?" tanya bapana.
"Ah, kitu we Pa. Biasa diajar di kelas." ceuk Jang Utis. Tapi karek ge ngajawab, eta robot jug nyampeurkeun Jang Utis, tuluy ngagaplok!
"Aww... ari Bapa atuh ngadamel robot teh galak!" ceuk Jang Utis nahan kanyeri dina pipina.
"Tah, matakna atuh! Bapa nyieun robot ieu teh supaya bisa nganyahokeun jelema nu sok bohong. Pek siah, tadi teu sakola nya?" tanya bapana bari mureleng.
"Mu....muhun Pa. Abdi tadi bolos. Tuda hoyong lalajo festival Band!"
Plak! Jang Utis digaplok deui ku eta robot.
"Na ari ilaing, tong ngabohong! Robot ieu mah nyaho mun maneh ngabohong!"
"Mu...mu...muhun. Abdi lepat, tadi maen PS di bumi rerencangan. Da manehna ngajak bolos. Kaleresan di bumina teu aya sasaha."
Keur kitu, indung Jang Utis kaluar ti dapur.
"Tuh, tingali. Anak jeung Bapa teh sarua. Uyah mah tara tees ka luhur! Goreng kalakuan kitu teh, eta budak moal jauh jeung kalakuan bapana baheula. Tarimakeun we Pa, da anak sorangan ieuh!"
Na atuh, plak!! Eta robot jug ngagaplok indung Jang Utis.

Follow:
Instagram twitter