Video Mesum Monyet

share to whatsapp

Atuh, da Sekdes mah resep pisan kana ngingu sasatoan teh. Di imahna rea rupa-rupa sasatoan, sabangsaning manuk beo, landak, cangehgar, nepi ka careuh. Tah di buruan imahna kabeneran aya sapasang monyet, jalu jeung bikang. Ngahaja we ngan ditalian dina tangkal jambu batu. Eta sapasang monyet teh teu weleh paduduaan. Lamun jelema mah keur memadu kasih, kabandang asmara.

Hiji poe, Mang Ndien ngahaja nyaba ka imah Sekdes. Diketrok sababaraha kali ge, euweuh nu kaluar ti jero imah. Jigana Sekdes keur indit. Ngan, Mang Ndien jug ningali inguan anyar milik Sekdes tea. Eta sapasang monyet teh kabeneran keur silih geugeut silih tangkeup. Mang Ndien timbul niat jailna, jol ngajorowok:
"Nikmat euy bobogohan teh? Ngabibita wae yeuh!!" Ceuk Mang Ndien bari ngarenyohan jeung peperengkelan.

Na atuh, teu dinyana teu dikira. Eta dua monyet teh kompak luncat tina dahan jambu ka arah Mang Ndien. Bener, meureun asa kaganggu!! Mang Ndien pakupis da monyet teh langsung nyakar jeung ngegel ka Mang Ndien. Atuh... Mang Ndien nepi ka boleksek. Leungeun jeung beungeutna pinuh ku tapak ngoet jeung cakaran. Aya kana satengah jamna manehna galungan jeung monyet. Monyet geus puas mah naek deui ka puncer tangkal jambu.

Tinggal Mang Ndien nu barared. Antukna, Mang Ndien mulang ka imahna. Bari hatena mah pinu dendam ka eta dua monyet teh.

Isukna....
Eta kulit nu barared geus diubaran ku obat merah. Malah aya nu diperbanan sagala. Mang Ndien nyalingker na handap tangkal kalapa. Manehna ngahaja mawa handycam. Manehna niat rek nyieun film monyet nu keur sapatemon dina tangkal jambu. Mang Ndien ngabelenyeh, "Beunang siah ku aing!"
Keur anteng kitu, ngadadak ti tukang aya nu nepak. Mang Ndien ngarenjag. Katingal aya Sekdes.
"Mang, keur naon make milem monyet uing sagala? Mang boga kelainan? Aneh, resep ningali monyet keur uh...oh... oh yes..oh no." tanya Sekdes heran.
Mang Ndien balaka, nyaritakeun kajadian kamari kaasup dendam manehna ka monyet Sekdes.... eh, monyet nu Sekdes.
"Tah Sek, ku uing ieu film monyet keur macek teh rek diupload kana Youtube! Pek siah... monyet sia bakal wirang!! Sia duaan arek dijadikeun jiga Aral Peterporn, Luna Mayong plus Cut Taro!! Dendam aing mah ieu awak beak dicakar jeung digegelan tuda! Hakan tah wawales ti aing!!! Isuk dunya bakal gempar!! Sia duaan bakal ditewak tah ku pihak berwajib. Acan deuih, infotainment bakal rame ngaberitakeun." Ceuk Mang Ndien bangun nu napsu... bari langsung ngingkig ka imahna, rek nransfer jeung ngolah film kana format 3GP keun.

Sekdes ngan bisa ngahuleng, gerentes hatena: "Dasar lieur!!"

© Abah Amin
Follow:
Instagram twitter