Teu Rumasa

share to whatsapp

Teu Rumasa Mang Ojak jadi kadakwa delik aduanna "merkosa budak dibawah umur", tapi basa ditanya ku hakim keukeuh teu ngaku.

Hakim : "Ceuk jaksa anjeun geus merkosa budak dibawah umur, bener eta teh?"
mang Ojak : "Teu rumaos , Pa Hakim."
Hakim : "Ari tadi sidik geus dibeberkeun kasalahan maneh ku jaksa, saksi jeung bukti na oge aya. Naha masih keneh ngangles?"
Mang Ojak : "Anu rumaos abdi mah merkosa budak di handapeun tangkal kai."
Hakim & Jaksa : ???

(Kintunan Kang Iwan Rudi Setiawan, baraya group Facebook Banyolan Sunda)Follow:
Instagram twitter