Carita ti Nagri Dongeng 2

share to whatsapp

Ieu carita teh meunang ti buyutna Aura Kasih. Cenah hiji waktu, aya putri nu gareulis...lis...lisung kadua halu..lu ..luhur kapal udara.. ragrag di Rancabanyol...nyol...nyolek nu nyarumput...put...putri nu gareulis...lis...lisung kadua halu..lu ..luhur kapal udara.. ragrag di Rancabanyol...nyol...nyolek nu nyarumput...put..putri nu gareulis. (euh, moal aya beresna atuh).

Jeung salah deuih, gareulis mah keur nunjukkeun jelema loba. Ari ieu mah aya hiji putri nu geulis. Eta putri ngaranna Achy Rose Mawar Bunga Flower. Hiji waktu eta Putri Achy teh ulin ka sisi susukan. Manehna ulin teh dibarengan ku dayang-dayang istana: Nyimas Yuyu Buricak Burinong, Nyimas Elly Sumanihong, Nyimas Resti Indah Jelita, Nyimas Yuni Katumbiri, Nyimas Ade Herang Mencrang... jeung teu poho mawa boneka Panda. Na atuh pas putri Achy ningali ka handap, aya bangkong ngaclog! Bakating ku reuwas, eta bangkong ku Putri Achy langung ditincak!

"Awwwwwwwwww! Nyeri..." aneh bin ajaib, geuning eta bangkong bisa ngomong. Putri Achy kacida reuwasna. Manehna helok sakedapan mah.
"Hei bangkong, maneh nu ngomong teh?" tanya Putri Achy bari siap-siap mawa batu.
"Nya heueuh atuh uing! Maenya gebog cau mah!" ceuk bangkong bari nahan kanyeri.
"Saha maneh teh sabenerna?" tanya Nyimas Yuyu Buricak Burinong.
"Pami dipercanten mah abdi teh Raden Uhe..." jawab bangkong ngabohong.
"Teu percaya siah aing mah! Uhe mah lain jiga bangkong, jiga undur-undur kasetrum, deuleu!!Tong sok ngaku-ngaku jadi batur siah!! Sok we karep rek ngaku jadi Raden Dedi, Raden Asec, Raden Sona, Raden Ndien, atawa Raden Roens oge!! Kami mah moal percaya sing tujuh turunan dua tanjakan ge!!" ngadadak Nyimas Resti Indah Jelita nyorongos.
"Sok we lah siah ngaku! Mun henteu... ieu racun portas diwewelkan kana sungut ilaing!" ngadadak Nyimas Ade Herang Mencrang ngaluarkeun bungkusan tina plastik nu eusina racun portas. Da memang maranehna teh ulin ka susukan niat rek mortas buruy.
"Mangga atuh. Abdi seja ngabolekerkeun saha diri. Namung, bilih palay langkung eces mah, Putri Achy kedah nyium abdi heula!"

Biasa, jiga na dongeng luar nagreg... Putri Achy langsung nyium eta bangkong nu ampir kapiuhan. Dadaksakala, eta bangkong robah wujud jadi pangeran kasep pisan tiada terkira cobalah tengok dahan dan ranting. Bener, eta bangkong jadi: Pangeran Icham Mentahampura... pangeran ti Nagri Dahartarasesa.

Putri Achy jeung dayang-dayangna ngan hokcay aya nu kasep pisan hareupeunana teh. Teuing balas ku ningal pameunteu eta Pangeran Icham, ngadadak Putri Achy jug cuuuuuuup... nyium deui Pangeran Icham. Atuh Pangeran Icham kalahkah rubah jadi bangkong deui !!!

"Putri Achy naha bet tega bet nyium deui abdi?" tanya bangkong alias wujud Pangeran Icham nu beunang kutukan ti Penyihir Iwan Corporation. Jawab Putri Achy:
"Mending keneh jadi bangkong! Lumayan bisa dijual ka Kang Karnadi Anemer Bangkong.... leuwih mangpaat jadi bangkong swike!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter