Saha Nu Nyieun?

share to whatsapp

Si Juhro katingal paromanna bangun nu atoh. Manehna maca SMS nu karek asup bari sura-seuri sorangan. Ningali kitu Mang Uduy, batur sapagawean di pangumbaraan, langsung nanya:
"Juhro, kunaon euy katempona teh mani bungah kitu? Meunang SMS naon yeuh?" tanya Mang Uduy nyampeurkeun si Juhro.
"Puguhan Mang, kuring teh meunang kabungah taya papadana! Bieu pamajikan nga-SMS. Pamajikan tos ngalahirkeun Mang di lembur! Anak kahiji Mang!"
"Walaah, selamat euy! Jadi bapa oge geuning ilaing. Selamat-selamat! Pantesan atuh bangun nu atoh kitu. Iraha atuh ilaing menta idin ka dunungan rek balik ka lembur? Buru-buru balik, Jang. Karunya pamajikan!" Ceuk Mang Uduy bari sasalaman ka si Juhro.
"Tangtu uing kudu gancang-gancang atuh balik ka lembur, Mang! Komo panan uing mah geus tilu taun can pernah balik ka lembur panggih jeung pamajikan. Geus sono pisan!" jawab si Juhro bari siap-siap indit rek menta idin ka dununganna.

Mang Uduy ngan bisa ngahuleng.

Follow:
Instagram twitter