Tes Reaksi Psikologis

share to whatsapp

Di jero cafe nu keur pinuh ku pengunjung, aya saurang mojang diuk sorangan. Teu lila, aya saurang lalaki nyampeurkeun. Nya istilahna mah PDKT alias ngajak kenalan.
"Neng, punten. Nuju teu aya rencang nya?" tanya eta lalaki.
"Muhun Kang. Nuju nyalira." jawab si mojang jiga nu mere lolongkrang ka eta lalaki.
"Kersa teu pami kenalan? Akang ge sami nuju nyalira. Teu sawios Akang ngiring gabung calik di dieu?" tanya si lalaki bari siap-siap rek diuk di korsi gigireun nyi mojang, "wioslah Akang nu nraktir!"

Can ge gek diuk, eta si nyi mojang ngajorowok:
"Naon ngajak ka hotel??????!!!!!"
Si lalaki nepi ka ngarenjag! Kareuwas jeung kaera nyeak. Beungeutna beureum, awak ngaleketey. Dalah kumaha atuh kabeh nu aya di cafe langsung marelong ka manehna. Padahal niat si lalaki mah bener-bener hayang kenalan. Bari semu era oge, eta lalaki ngaharewos.
"Ne...neng... pu...punten da Akang mah leres-leres mung bade ngajak kenalan. Sanes bade ngajak nga-booking Eneng di hotel..." can ge beres,
"Naon? Ka hoteeeeeeeeeeel??!!!" eta mah si nyi mojang ngajorowok deui leuwih tarik tibatan tadi. Si lalaki ngan beuki soak bari kesang tiis kaluar. Rada reureuh, eta lalaki nyangsaya na korsi. Nyi Mojang ngadeukeutan bari ngaharewos, menta hampura ka si lalaki:
"Kang, punten. Saleresna abdi teh mahasiswi psikologi nu nuju penelitian. Kaleresan abdi nuju ngalakukeun tes psikologis ku cara kieu. Hoyong ningali kumaha reaksi kahiji sareng reaksi kadua, pami saurang jalmi aya na kasus kieu."
Eta mah si lalaki langsung ngajawab bari ngajorowok tarik pisan bangun nu dendam:
"Naon Neng? Hayang sajuta? Sok lah Akang mah wani!!! Hayu ayeuna urang ka hotel!!"Follow:
Instagram twitter