Kunti Teu Boga Duit Sewa!

share to whatsapp

Warga keur ngariung di bale desa ngabahas ngeunaan kunti nu sok ngaganggu di tangkal caringin deukeut pos ronda.

"Puguh abdi ge Pa Kuwu, jadi sieun lamun rek ngaronda teh. Kamari peuting ge kuring diganggu ku eta kunti. Malah mah diudag sagala!" ceuk Hansip Udin.
"Muhun Pak Kuwu. Abdi ge minggu kamari kuat ka ninggalkeun dagangan. Da ningali aya kunti ucang-ucangan na tangkal caringin eta!" lapor Mang Tarsam, tukang putu.

Kuwu ngan unggut-unggutan narima laporan ti warga teh. Sarua, manehna ge bingung. Malah, manehna sorangan pernah jadi korban kajailan eta kunti. Tilu poe katukang, basa peuting balik ti imah Pa Camat...apanan manehna ge aya nu maledog ti luhureun caringin. Ari pas ditingali ka luhur. Katingal aya awewe, buukna cawigwig, bari seuri ngahihih... sorana ngirung.

Teuing kumaha, da tarekah geus coba dilakukeun. Ti mimiti dukun nepi ka ajengan, keukeuh eta kunti teu daek ingkah. Geus sabulan warga ngarasa kaganggu. Atuh mun liar tipeuting teh kudu mikir dua kali, da di jalan sieun dipegat ku kunti.

"Laaaaaah, kunti kitu patut mah ku kuring yeuh urang usir." Kadenge sora ti tukang, Jang Momod.
"Alah, sok barangasan maneh mah, Mod. Geus nyaho ku ahli ngusir kunti ge teu hasil!" walon Bah Dirja.
"Kalem Bah. Kuring boga cara jetu pikeun ngusir eta wewelek kunti teh!" jawab Jang Momod.
"Naon Jang nu rek dilakukeun ku Ujang?" Tanya Bi Tarsih.
"Rahasia, Bi! Pokona tenaaaaaaaaang!! Keun tong dibaturan, ku kuring sorangan urang usahakeun supaya eta kunti kapok mangkal na tangkal caringin!"

Geus kitu mah, riungan teh bubar. Jang Momod langsung ka imahna, mawa papan, cat, paku, jeung awi panjangna sakira dua buku.

Bener we, geus aya opat poena kunti teh tara ngaganggu. Ayeuna tara aya laporan warga desa nu kaganggu. Atuh matak jadi panasaran. Pupuhu desa kaasup Pa Kuwu ngajak Jang Momod pikeun ningali hasil tarekna nu dilakukeun ku Jang Momod. Warga ngabring ka tempat caringin tea. Geus nepi ka nu dituju, maranehna ngan ningali aya papan pengumuman nu ditancebkeun pas dina handapeun tangkal caringin. Kieu tulisanna teh:


TANGKAL CARINGIN IEU DISEWAKEUN!
SAHA WAE KA KUNTI NU BADE MANGKAL DI DIEU
MANGGA SUPADOS MAYAR HEULA BIAYA SEWA.
BIAYA SEWA SAJAMNA MUNG RP. 7.000,-.
JAM MANGKAL DIBATAS TI TABUH
19.00 DUGI KA TABUH - 4.00 SUBUH.
KONTAK HUBUNGI:
UJANG MOMOD
KAMPUNG CIENDOG No. 34 RT 05 RW 09
NOMER HP: 0800004792

"Alus pisan euy ide teh!" ceuk Pa Kuwu ka Jang Momod.
"Kumaha Jang euweuh kunti nu datang ka Ujang? Sugan weh ngadon rek nyewa." tanya Mang Godi bari seuri.
"Boro-boro Mang. Euweuh hiji-hiji acan nu nga-SMS atawa nelepon kana HP ge!" Jawab Jang Momod, "meureun kuntina beunang oge ku dampak krisis ekonomi global!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter