Naon Siah Ngajak Ribut?!!

share to whatsapp

Isuk-isuk, di pasar nu keur meujeuhna rame ku nu balanja.
Katingal si Odo Bedog. Bajuna caludih, awakna pinuh ku tato. Pon kitu panonna beureum. Ciri karek nginum. Pas ngaliwat palebah jejeran jongko tukang daging, manehna melong ka Asep Kerud. Si Asep Kerud balik mencrong. Eta preman nu ngawasa pasar beulah wetan teh ngarasa kausik ku si Odo Bedog. Komo pas kamarina eta dua preman teh pernah paadu getreng, kumeh marebutkeun Neng Donto.... tukang jajamu di pasar.

"Naon siah neuleu ka aing!" Asep Kerud morongos.
"Saha nu melong sia, jing! Ge-er siah...!" si Odo Bedog maling nyengor.
Atuh kabeh nu aya di pasar waswas. Da sieun eta dua preman kahot teh ngadu jajaten di dinya. Komo ieu deukeut jejeran jongko tukang daging, bedog jeung pakarang seukeut lainna mah aya bahan dipake tarung.

"Goblog, ngadon nyengor. Ngajak ribut siah ka aing?!! Sia nangtang ka aing?" tangtang si Asep Kerud.
"Eeeh... sia nu ngajak ribut tiheula, lain aing, blog! Sia jual, ku aing dibeuli lah!!! Teu sieun siah aing mah kudu ribut jeung sia!!" jawab si Odo Bedog bari huntuna kekerot.

Atuh, nu aya di pasar beuki panik. Sieun we eta preman papuket nepi ka silih bacok. Malah, tukang daging mah surti... langsung nyumput-nyumputkeun bedog, peso daging, jeung pakarang seukeut lainna.

Si Odo bedog asup ka hiji jongko kolontong. Tukang kolontong langsung ngibrit. si Asep Kerud oge embung eleh, manehna nyampeurkeun jongko tukang minyak tanah. Eta tukang dagang minyak tanah katingal langsung ngiihan maneh. Da sieun minyak tanahna dibanjurkeun; pake ngaduruk si Odo Bedog. Beuh aya bahan panjang masalahna: kriminal!

"Hayu siah, ribut jeung aing .. jing!!!" gorowok si Odo Bedog.
"Tangtangan sia ku aing diladenan!!" si Asep Kerud ngagorowok oge. Bari nyingsatkeun leungeun bajuna nu pinuh ku tato. Panonna seukeut muncereng ka musuh.

Atuh, di deukeut tempat kaributan... nu lalajo beuki ngagimbung. Malah, petugas kaamanan pasar mah geus nelepon kantor pulisi sagala dibejaan ku tukang dagang aya nu rek ribut teh.

Teu lila...

Si Odo Bedog kaluar ti jongko kolontong bari mawa ember, jolang, jeung gayung plastik Si Asep Kerud sarua oge, mawa dreum minyak tanah. Nu lalajo pigeluteun kerung. Arek naraon maranehna teh?

"Hayu der siah.... ribut jeung aing!!!" Si Odo Bedog nyampeurkeun Asep Kerud.
Eta mah... si Odo Bedog langsung nakolan ember jeung jolang make gayung plastik. Tariiiiik pisan nakolanna teh. Si Asep Kerud embung eleh, manehna der nakolan dreum ku sapotong beusi.

Bener-bener ribuuuuuuuuuuuuut pisan!!! Nepi nu rek lalajo tarung ge, narutupan ceuli.... tangtuna ditambah ku bari arolohok. © Abah AminFollow:
Instagram twitter