Teu Eleh!

share to whatsapp

Hiji waktu Menteri Kesehatan Amerikan nelepon ka Menteri Kesehatan Indonesia. Eta menteri ti Amerika teh rek ngabejaan yen pabrik kondom hiji-hijina di Amerika kamusibahan, nyaeta kaduruk. Hal ieu ngakibatkeun produksi kondom oge eureun keur waktu nu lumayan lila. Padahal, kondom teh apanan salah sahiji alat kontrol kelahiran paling favorit di Amerika.
“Pabrik kondom di nagara keuna kamusibahan kaduruk. Kumaha Indonesia tiasa ngabantosan pikeun nyuplai kondom pikeun samentara waktos?” tanya menteri ti Amerika ka menteri Indonesia.
“Mangga. Nagara kami sanggem pikeun nyuplai kondom ka Amerika. Ke kuring bade koordinasi sareng Menteri Perindustrian pikeun memproduksi kondom skala gede!” jawab Menteri Kesehatan Indonesia.
“Tapi, kade tong hilap. Eta ukuran kondom panjangna 25 cm sareng diameterna 5 cm. Ma’lum apanan di nagara kami mah ukuran gagaduhan pameget teh apanan ararageung!” ceuk eta Menteri Kesehatan Amerika bari dibarengan saeutik nyombong.
“Mangga-mangga! Minggon payon kondom teh bade dikirimkeun!”
“Sae pisan! Diantos pisan nya!”
Menteri Kesehatan ti Indonesia langsung koordinasi jeung Menteri Perindustrian. Ahirna atas petunjuk menteri, produksi kondom skala gede-gedean pikeun dikirim ka Amerika mulai dijieun.
Menteri Kesehatan ti Indonesia ninjau langsung pelaksanaan produksi. Tah, waktu keur inspeksi ka eta pabrik kondom, menteri teh ngomong ka kepala produksi kondom di eta pabrik:
“Tong hilap nya, dina bungkus kondom make tulisan: Made In Indonesia, Size: Small!”Follow:
Instagram twitter