Pulisi Anyar

share to whatsapp

Aya pulisi anyar nu karek tugas. Manehna mulai tugas kalayan dibere motor inventaris. Manehna tuluy mulai patroli keliling ka satiap jalan di kota. Samemeh indit, baturna manasan yen poulisi teh kudu boga wibawa jeung dipikasieun ku batur. Komo lamun aya kajadian nu mawa massa umum. Nya saha nyaho aya kumpulan masyarakat nu rek nyieun onar atawa tawuran.
Eta pulisi anyar salila patroli nengetan kaayan di sisi jalan. Nya manehna ahirna anjog ka hiji tempat anu loba jelema keur ngumpul di sisi jalan. Ete pulisi curiga ieu jelema nu aya di dinya baris ngnayakeun onar. Manehna tuluy ngahurungkeun sirine motor bari terus nyampeurkeun jelema nu keur ngarumpul tea.
“Bubar…bubar…kabeh bubar. Nanaonan ieu teh?” ceuk eta polisi bari ngahamang-hamang tongkat polisi. Tapi jelema nu aya di dinya mimitina caricing.
“Eh, ieu teu sieun ku polisi maenya ku aing kudu make tembakan peringatan?” ceuk eta pulisi bari nyabut pestol terus ngacungkeun pestolna ka luhur. Jelema masih keneh caricing. Ahirna polisi mere tembakan peringatan..dor!! dor!
Kabeh jelema langsung ngaburiak jeung ngampret lalumpatan. Bangun nu bungah usahana hasil, eta pulisi naek kana motorna terus nyampeurkeun babaturanana nu nungguan di kajauhan.
“Kumaha alus kan tindakan kuring? Jelema nu ngarumpul rek nyieun onar oge sieuneun ku urang?” tanya eta pulisi ka babaturanana bangun nu sombong.
“Wah, alus pisan! Karek kuring mah ningali kajadian kitu sumur hirup!” jawab babaturanana.
“Saha heula atuh, kuring!”
“Heueuh alus! Karek kuring mah ningali aya pulisi ngabubarkeun jelema nu keur nungguan beus kota!!!”Follow:
Instagram twitter