Saha Nu Nanya?

share to whatsapp

Si Amran keur leumpang bari mamangku anak embe. Manehna ngaliwat hareupeun si Jojo jeung babaturan lainna.
Jojo: “Ka mana euy..wayah kieu geus bareng jeung monyet?”
Amran: “Saha nu bareng jeung monyet? Kuring mah bareng jeung anak embe, nyaho. Tingali atuh...”
Jojo: “Saha deuih nu nanya ka maneh, da kuring mah nanya soteh ka anak embe!”Follow:
Instagram twitter