Kondom

share to whatsapp

Aya budak nu kulitna hideung kabina-bina. Hiji poe manehna balik sakola ceurik, ngadu ka Bapana.
“Pa, Ujang mah isin di sakola sok disirikan wae ku rerencangan. Maranehna sok ngalandih Ujang: Si Lestreng! Kunaon atuh, Pa Ujang teh bet hideung-hideung teuing?” tanya budak bangun nu sedih.
Pok Bapana ngajawab:
“Kieu caritana mah Ujang! Baheula Bapa Bapa jeung indung hidep karek kawin, Bapa teh hayang make kondom ameh indung hidep teu wara boga anak. Tah Bapa teh ka apotek meuli kondom. Ari pek, kondom nu dijual ngan tinggal dua warna, hideung jeung hejo. Nya Bapa milih meuli nu hideung. Pek teh pas dipake, eta kondom bocor..nya ayeuna jadi wae hidep. Sok pikiran ku Ujang, kumaha mun harita Bapa milih nu warna hejo? Meureun kulit hidep teh jiga si HULK. Jeung sing sabar Ujang. Yeuh..Presiden Afrika oge, hideung-hideung beunghar!”
Follow:
Instagram twitter