Calon Minantu Palsu

share to whatsapp

Si Sarkim katelah jelema baragajul. Hiji waktu manehna bogoh pisan ka anak ajengan. Manehna ngadadak ganti penampilan pikeun narik perhatian Mama Ajengan. Isuk-isuk manehna namu ka imah Mama Ajengan bangun nu sopan. Si Sarkim make baju koko, disarung, dikopeah, jeung teu poho nyekelan tasbeh, ngomongna oge mani dilekoh-lekoh jeung loba nyebut Asma-Na. Nepi ahirna mah ngomongkeun masalah kaagamaan sareng Mama Ajengan. Si Sarkim embung katingali yen manehna jauh tina agama, pok manehna ngomong:
“Alhamdulillah, Mama...abdi mah saban tengah wengi teu weleh netepan istisqa. Unggal enjing-enjing ti tabuh dalapan dugi ka tabuh salapan abdi mah teu kalangkung netepan tahajud. Ti Jurupinah dugi ka Samiyah (maksudna mah Jurumiyah jeung Safinah) tug dugi Ko Ping Ho oge abdi mah tos khatam! Pokona mah nu dilakonan saban dinten ku abdi, teu tebih tina ayat Qur’an: Ana dhofatu Minal Iman...yen urang teh kedah nepikeun kabenaran walapun satu ayat! Kutan, kitu kan leres Mama Ajengan? Alhamdulillah deui, dugi denget ayeuna abdi mah teu weleh puasa Daud nyaeta puasa Senen-Kemis.

Waktu si Sarkim rek balik, manehna nanya ka Mama Ajengan:
“Punten bade tumaros, upami di dieu Jumaahan dinten naon nya?“
© Abah AminFollow:
Instagram twitter