Masalah = Tikotok di Tengah Jalan

share to whatsapp


Tipikal jelema nyahareupanana:
Tipe 1: Malipir, menghindari tikotok
Tipe 2: Nyingkirkeun tikotok
Tipe 3: Nutupan tikotok
Tipe 4 :Ngutruk, ku naon bet bisa aya tikotok di tengah jalan
Tipe 5: Ngabeja-beja ka batur, aya tikotok di tengah jalan
Tipe 6: Ngalungkeun tikotok ka batur, jadi we bancang pakewuh
Tipe 7: Panasaran, nyanghareupan tikotok bari diilik-ilik terus diangseuan


Follow:
Instagram twitter