Mitra Baraya: Jaringan Pemberdayaan Baraya Banyolan Sunda

share to whatsapp

Mitra Baraya nyaeta hiji komunitas anu afiliasi ti Banyolan Sunda pikeun ngembangkeun sarta ngaberdayakeun anggota. Komunitas ieu ngadeg ti alpukahna para baraya Banyolan Sunda anu salila ieu silaturahmi  boh di dunya maya oge di dunya nyata. Hal ieu dumara kana ragam baraya nu aya di  Banyolan Sunda nu potensial pikeun diberdayakan, boh dina widang usaha, sosial, pendidikan, katut seni budaya. Tujuan lainna sangkan heureuy jeung gogonjakan baraya teh teu malawidang tanpa hasil. Da nu ngaranna banyol mah sabenerna ngan saukur media keur ngareketkeun tali mimitran papada baraya. 

Mitra Baraya bisa disebut "lapis kadua" ti Banyolan Sunda. Hal ieu kusabab anggota nu gabung ka Mitra Baraya teu sagawayah. Di dieu gaya interaksi jeung komunikasi beda jeung di Banyolan Sunda nu ilaharna mah pinuh ku gogonjakan jeung anggotana bisa saha wae. Di Mitra Baraya mah kaitung daria, hal ieu kusabab nu disawalakeun ge lain hal nu piheureuyeun. Minangkana mah bisa kasebut oge dunya aslina sosok baraya, baraya bisa ngetrukkeun pangeweruh dina sawalah atawa ngayakeun kagiatan. Alhamdulillah, di dieu pola babagi elmu jeung pangalaman tina kolot ka nu ngora atawa nu jadi investor ka pelaku usaha tos jalan. Kitu oge dina widang sosialna, salah sahijina geus jalan pangajian rutin. Biasana beres pangajian sok diayakeun sawala ngeunaan program nu rek dijalankeun nepi pelatihan-pelatihan. Kitu oge nu paling penting, Mitra Baraya lain ngan saukur ngulibek di anggota Banyolan Sunda wungkul. Mitra Baraya gawe bareng jeung seniman-seniman Sunda nepi wartawan-wartawan pikeun nyosialisasikeun berita kagiatan nu dilaksanakeun ku Mitra Baraya.

Ku kituna. Mitra Baraya bisa jadi wadah pikeun baraya nu hayang silihpikawanoh kalayan leuwih raket. Ieu bisa ku ayana diskusi atawa ngayakeun kagiatan babarengan. Kagiatan nu diayakeun bisa nampung potensi nu aya. Misalna, mun aya acara kopi darat/tepung lawung diayakeun kagiatan nu bisa nampung potensi nu aya. Saperti di acara Sunda Binangkit nu diayakeun bulan Februari 2014. Di kagiatan ieu, baraya bisa silaturahmi, pameran usaha ku ayana stand-stand, ngaapresiasi kagiatan seni budaya Sunda nu aya di panggung; oge kagiatan bakti sosialna dina bentuk tawis pangajen (lifetime achievement) ka kulawarga Kang Ibing, Wa Kepoh, jeung Kang Darso. 


Liputan Sunda Binangkit di Koran Sindo (11/2/2014)
Kagiatan lainna nu diayakeun nyaeta widang garapan:

- Usaha konvensional sarta online shop kalayan diayakeun pelatihan rutin.
- Pameran produk dina acara tepung taun Banyolan Sunda atawa acara lainna nu konsepna terbuka pikeun umum.
- Workshop ekonomi kreatif. Dina hal ieu digarap dina masalah permodalan swadaya, produksi, nepi marketing kalayan ngamanpaatkeun jaringan baraya Banyolan Sunda nu aya di unggal kota.
- Bakti sosial, diayakeun ka yayasan yatim piatu, sunatan massal, jeung pangajian rutin.
- Penulisan kreatif jeung penerbitan. Dina kagiatan ini pesertana bisa anggota Mitra Baraya, lembaga, sakola, atawa kelompok khusus nu hayang diajar nulis jeung nerbitkeun tulisan (buku, majalah, buletin, jsb.).
- Jaringan online. Di dieu salah sahijina geus ngadegna Radio Baraya Sunda (RBS) jeung blog-blog/website usaha online nu dikokolakeun ku baraya.

Talk Show Mitra Baraya di Radio Trijaya FM
Sakabeh widang garapan kasebut utamana difokuskan dina pengembangan potensi anu aya di Komunitas Banyolan Sunda. Media komunikasi papada anggota Mitra Baraya kalayan ayana pasamoan rutin (kopi darat) atawa diskusi di dunya maya. Dina pasamoan di dunya nyata, agenda anu diayakeun kalayan ayana kagiatan: kagiatan acara seni-budaya, pameran produk, seminar, atawa workshop (palatihan). Sajaba ti eta, Mitra Baraya oge ngayakeun gawe babarengan jeung pihak sejen (bank, komunitas sunda sejenna, lembaga swadaya masyarakat, pausahaan, atawa lembaga pamarentah/swasta). Sedengkeun pikeun ngawadahan kasempetan usaha baraya, diadegkeun oge lembaga formal CV Mitra Baraya kalayan Akta Pendirian Notaris a.n. Subur SH no. 2 tanggal 5 Desember 2011. Pikeun info salengkepna, baraya bisa maluruh di: www.mitrabaraya.com. Nu minat gabung, tiasa kontak SMS /nelepon ka: 0821 1532 3333 atanapi BBM ka: 26BA42CB.
Follow:
Instagram twitter