Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu

share to whatsapp

Nyimas damang?
Alhamdulillah, pangesto. Dupi Abah jalmi atawa galon?

Ke, asa teu nyambung. Kumaha damang deui atuh kituh.
Kumaha Eteh we. Hayang didodet? Can nanaon geus wani ngalawan Eteh?! Teu apal Eteh boga tato kerud jeung tato dudukuy?

Euleuh, ieu abong bumi caket Terminal Ciparay. Nuju sibuk naon ayeuna teh?
Nuju sibuk ngadamel bumi. Eteh kaleresan bagean nembok!

Oh kitu.  Kumaha yeuh perkembangan ibu-ibu PKK di Rancabanyol?
Alhamdulillah sae aya kamajengan. Utamina Nyi Iroh, tos nambihan 4 kilo ayeuna mah, Eteh nyalira  2 kilo, sareng Nyai Endit tos 6 kilo.

Naha jadi nyarioskeun gerombolan si berat ieu teh? Punten abdi rada kasigeung ari masalah body mah.
Teu nanaon. Salah Abah tuda, batur six pack... ieu six month.

Lain Teh, ieu mah Hamil Duluan!
Hamil kok lama bangedh seh!

Tos ah. Heup! Pami Eteh masih ngawulang?
Masih. Ayeuna nuju ngawulang barudak. Sakedap deui bade mutasi, ngawulang ka Pentagon. Bade ngalatih intelejen.

Asa reueus ti Rancabanyol tiasa ka Pentagon.
Eh, atuh kali-kali mah urang lembur ngajar di ditu. di USA.

Ngawulang naon teh?
Ah moal dibeja-beja. Panan ngawulang intelejen. Maenya ngawulang cara jadi sniper wae kudu dibeja-beja. Eta mah rusiah nagara atuh sareng pihak ditu. Tos katalian ku surat perjanjian. Teu kenging diuar-uar. Bilih kuma onam.

Sawios atuh ari alim ngawartosan mah. Ayeuna masih keneh ngadamel liwet pedo?
Beuh, tos mancing-mancing kana cacapluk ieu mah. Moal jauh isuk pageto pasti baraya Rancabanyol mah jug aya na lawang panto nagih liwet.

Eta tuda sambel sareng asinna mantap pisan. Dibebeskeun na kastrol.
Eit, ulah iklan atuh Bah. Eta mah merek oli terkenal nu sok dipake si Rossi.

Kastrol Teh! Kastroooool.....! Paragi ngaliwet.
Da eteh mah mun ngaliwet tara make kastrol. Eta ngaliwet teh sok make katel.

Ah, beuki lieur. Sakalian we make kukuk.
Ih, si Abah mah geus gede awak oge gede ambek, gede hitut, gede bohong, gede sirah, Gede Bage.

Gandeng Teh, kieu-kieu oge ngomongkeun Gede Bage mah panan kuring teh rek jadi ngaran stadion: Gelora Abah Amin.
Hade tah Gelora Abah Amin.  Gelorana singgetan... Gede Lolodok Rarawuan!

Follow:
Instagram twitter