Diajar ti Aki

share to whatsapp

Aya tukang dagang topi leumpang ngaliwatan sisi leuweung. Alatan hawa keur meujeuhna bayeungyang, manehna reureuh di handapeun tangkal badag. Waktu rek ngabaheuhay, manehna nyimpen karinjang di sisina nu eusina topi-topi dagangan. Sawatara jam manehna kasarean. Kahudangkeun teh pas ngadenge aya sora raribut.

Waktu manehna geus rada sadar kabeh topi daganganana geus leungit! Saterusna manehna ngadenge sora monyet-monyet di luhur tangkal. Manehna dangah ka luhur sarta reuwas pisan manehna pas nempo ka luhur, tangkal eta pinuh ku monyet. Eta monyet-monyet teh marake topi-topi daganganna!

Tukang topi ngahuleng neangan akal sangkan kumaha carana manehna bisa meunangkeun deui topi-topi daganganana anu keur dijieun ulin ku monyet-monyet. Sabot anteb mikir, manehna gagaro. Tetela monyet-monyet di luhur nurutan tingkah lakuna. Saterusna, manehna ngaleupaskeun topina sarta mengipas-ngipaskeun kana beungeutna. Geuning monyet-monyet eta oge ngalakukeun hal anu sarua.

Aha..! Manehna antukna meunang ideu! Tuluy manehna ngalungkeun topina kana taneuh, monyet-monyet oge miceun topi-topi di leungeun maranehanana ka taneuh. Geura-giru wae si tukang dagang ngumpulkeun sarta kabeh topi-topina beunang deui. Tah, manehna oge tuluy nuluykeun lalampahanana.

Lima puluh taun saterusna, incu si tukang dagang topi eta oge sarua jadi tukang dagang topi. Incuna geus ngadenge carita ngeunaan monyet-monyet eta ti akina. Hiji poe, persis kawas akina baheula, manehna ngaliwatan leuweung anu sarua. Manehna reureuh di handapeun tangkal. Waktu rek ngabaheuhay, manehna nyimpen karinjang di sisina nu eusina topi-topi dagangan. Aya sawatara jam mah manehna kasarean. Kahudangkeun teh, sarua... pas ngadenge aya sora raribut.

Waktu hudang... tuluy manehna nurutan akina baheula, ngalungkeun topina kana taneuh. Ngan monyet nu di laluhur teh kalahkah cicing, topina angger diparake. Tukang topi ngahuleng. Teu lila aya hiji monyet turun, tuluy gancang nyokot topi nu tadi dialungkeun. Eta monyet nu turun teh ngagerentes, bangun mupuas:
“Memangna silaing wungkul anu boga aki teh?”

Follow:
Instagram twitter