Surprise Gaduh Orok Deui

share to whatsapp

Jang Ojil teh budak tunggal, hiji peuting waktu rek sare manehna jug inget ka bapana, Mang Emplud. Ma'lum bapana geus 3 taun indit tugas ka luar pulow. Di kamer, manehna ngadu'a gegereyeman. Na pikiranna hayang teuing mere kejutan keur bapana lamun taun engke bapana balik. Tapi naon kejutanana?

Manehna ngadu'a bangun nu husu:
"Nun Gusti.. mugia si Ema enggal dipasihan dede. Supados si Bapa engke pas uih, aya kejutan di bumi. Gusti... kabulkeun du'a abdi. Abdi hoyong pisan gaduh rayi. Pami gaduh deui dede, si Bapa pasti bungaheun, si Ema oge...!"

Can beres ngadu'a indungna asup ka kamer manehna.
"Nuju naon Ojil teh?" tanya indung Nyi Ikem leuleuy.
"Nuju ngadu'a..." jawab Jang Ojil, bari tuluy nyaritakeun eusi du'ana, "sae pan Ma pami engke pas Bapa uih aya dede di bumi ieu? Pasti si Bapa pasti bungaheun!"
"Euh, maneh mah. Lain boga dede deui atuh. Mun kitu mah... nu aya maneh bakal boga indung deui!" ceuk Nyi Ikem ketus.
"Naha, Mah?" Jang Ojil bingung.
"Ah... teuing! Moal kapikiran ku budak sapantaran maneh mah!" jawab Nyi Ikem bari ngaleos deui ka luar kamer.

Follow:
Instagram twitter