Pinuh

share to whatsapp

Di urang mah panan sok asa boga gengsi sorangan lamun make istilah basa Inggris teh. Di hiji rohangan bebas haseup rokok ge geuning leuwih gengsi make tulisan "No Smoking" tibatan "Dilarang Merokok".

Kitu oge kajadian ka Mang Pe'i nu datang ti lembur ulin ka kota. Puguhan manehna mah kana basa Inggris ngan apal sakecap-dua kecap. Basa asup ka mall, manehna niat rek dahar di restoran siap saji. Eta mah, hareupeun panto asup ka restoran... manehna ngan ngajentul. aya kana satengah jamna manehna ngahuleng. Kabeneran aya satpam mall nu ningalikeun kalakuan Mang Pe'i.

"Punten tiasa dibantos Pa?" tanya satpam someah.
"Ieu kuring teh hayang dahar di jero!" ceuk Mang Pe'i bari nunjuk ka jero restoran.
"Atuh, kantun lebet Pa! Kanggo muka mah, tarik wae eta pantona."
"Ih... pinuh keneh Pa! Engke wae pami kosong." jawab Mang Pe'i hakulyakin.
"Pinuh ti mana Pa? Da biasana kantun lebet ka restoran ieu mah! Pami pinuh ge sok disadiakeun waiting room." ceuk satpam heran.
"Ih, Pa Satpam mah sok nyanyahoanan....eta tingal tulisan na gagang panto: PULL! Berarti pinuh keneh di jerona!" ceuk Mang Pe'i ngajelaskeun ka satpam.
Satpam ngan bisa gogodeg. Gerentes hatena: "Boa-boa eta tulisan Push ge aya bahan disangka di jero aya ucing keur dalahar!" © Abah Amin


Follow:
Instagram twitter