Lebaran di Rancabanyol 2

share to whatsapp

Bu Ade jeung Bu Ayi, bener-bener pusing. Jang Icham ulin di pipireun imahna. Lamun ulin biasa mah, jiga ngadu kaleci, teu nanaon. Ieu mah nyeungeut pepetasan!
Duar!!
"Astagfirullah! Icham silaing bangor-bangor teuing nya!" karek ge neundeun sajadah jeung mukena, Bu Ade jeung Bu Ayi kuat ka ngarenjag.
"Wios atuh Bu! Da sataun sakali ieu!" jawab Jang Icham jiga nu nangtang. Manehna siap-siap rek nyeungeut deui pepetasan.
"Na siah! Pepetasan sagede kutil kitu meni sombong!" ceuk Bu Ade ngaggerentes. Teu lila manehna asup ka kamer Bu Ayi. Katingal Bu Ayi mere keresek jeung obat nyamuk bakar.
Duar!!! Kadenge di luar Jang Icham nyeungeut deui pepetasan.
"Sabar!" Bu Ade ngabeberah maneh. Bari manehna nyalingker ka dapur. Tuluy nyumput di deukeut kandang hayam. Katingal Jang Icham keur siap-siap deui rek nyeungeut pepetasan. Na atuh, karek ge Jang Icham napelkeun tungtung obat nyamuk kana sumbu pepetasan:
Duarr!!
Kabeh nu aya di dinya eundeur! Kaca jandela kabeh ngageter. Daun-daun maruragan. Kertas urut pepetasan paburantak. Komo eta hayam-hayam mah langsung paraeh, keuna jantungan meureun. Bu Ade sorangan nu ngalungkeun pepetasan mah biasa-biasa we, da ceulina geus dicocokkan heula ku kapas. Ari Jang Icham? Beungeut pias. Pepetasan lemet dicepeng keneh ku manehna... ngan sorana "cessss". Euh, geuning pepetasanana basah. Ari manehna mah ngadadak jiga jelema sawan. Awak ngaleketey tuluy nyorongcod, panon kosong, biwir ngageter. Nya bayangkeun we jiga cicing 1, 5 meter tina ngabeledugna dinamit!

"Matakna siah, kudu bisa dicarek ku kolot teh! Teu nyaho aing pernah latihan ngabubuy granat jeung Osamah bin Laden di Afganistan?" ceuk Bu Ade bari asup deui ka imah. Nuluykeun niatna tadi rek niat ngadahar kupat jeung Bu Ayi. © Abah AminFollow:
Instagram twitter