Hayang Dibura

share to whatsapp

Teuing kumaha mimitina atuh, eta Cep Edoy jug langsung ngagarapak kasurupan.
"Hua...ha...ha...ha...ha...ha...ha...ha...ha....hik...hik...hik...!!" manehna geus mulai noroweco.
Ningali kitu, Kang Mulyana rikat nyepengan awak Cep Edoy. Kang Wira buru-buru mapatken jampe pamake. Tuluy nu kasurupan ditanya:
"Saha siah nu ngancik di diri balad aing teh?"
Bari panon burial buncelik, suku totojer, leungeun ngopepang bari tipepereket, eta nu kasurupan ngajawab:
"Ha...ha...ha...ha...ha...kaula? Mbah Jambrong ti nagri onom! Badegana Nyimas Ratu Uyuy!"
"Hayang naon sia teh? Kaluar moal ti awak dulur aing, hah?"
"Kaula hayang kopi pait!"
Neng Elly rikat ninyuh cikopi. Tuluy diasongkeun. Leguk diinum ku nu keur kasurupan.
"Kaula hayang Chiki bantal!"
Sog, Teh Nci mere.
"Kaula hayang....." can kebat ngomong,
"Ffffuaaahh!" beungeut nu kasurupan dibura ku Kang Wira make cai herang. Tapi angger nagen eta nu ngancik na raga Cep Edoy teh.
"Ha...ha....ha... andika geus kumawani ngabura ku cai herang ka kaula? Kaula moal nyingkah ku cai herang mah. Kaula bisa kaluar tina ieu raga, ngan kudu ditedunan pamenta kaula!"
"Hayang naon siah?" tanya Kang Wira beuki kesel.
"Kaula hayang dibura ku cikolomberan!"
"Sia!!! Aing mah kajeun Cep Edoy kasurupan salilana daripada ngaheumheum cai kolomberan mah!" ceuk Kang Wira ngajengkat ninggalkeun nu kasurupan bari beungeut super baketut. Tapi nu kasurupan masih keneh boga pamenta:
"Ari kitu mah, bae lah kaula dibura ku tinta printer ge, asal nu warna beureum!"
Kang Wira teu nolih deui. Nu kasurupan ditaringgalkeun, kokosodan sorangan. © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter