Dasar Tukang Korupsi

share to whatsapp

Malaikat reuwas, lantaran pintu asup ka sawarga teu bisa dibuka, sigana mah ruksak . Terus eta malaikat ngagorowok ka warga sawarga nu keur ngarumpul keneh di luar .

Kabeneran, di dinya aya 3 insinyur nyaeta ti Amerika, ti Jepang, jeung ti indonesia. Malaikat mimiti nanya ka insinyur Amerika:
"Sabaraha biaya ngabenerkeun panto ieu?"
Si Amerika ngajawab:
"900 dolar lah
Malaikat"
"Naha mahal kitu? Kumaha perincianana?" tanya malaikat deui.

Si Amerika langsung ngajawab:
"Ongkos mariksa 200 dolar, 300 dolar keur kaperluan bahan, jeung 400 dolar ongkos gawena."

"Mahal ah…!"

Malaikat lumpat ka si insinyur Jepang.
"Hai insinyur Jepang kadieu siah! Sabarahaeun yeuh?"
Si insinyur Jepang ngajawab:
"600 dolar we lah…200 dolar keur mariksa..200 dolar keur bahan..200 dolar keur buruhna..
"
"Masih mahal keneh ah…!!
" walon malaikat.

Ahirna malaikat badami jeung babaturana, kumaha mun make insinyur urang Indonesia.
"Pan di indonesia mah keur krisis jeung paceklik pasti banting harga", kitu pikir malaikat.

“Hei insinyur Indonesia kadieu maneh! Sabaraheun yeuh? Coba pariksa heula karusakanana!"
Si insinyur Indonesia nyampeurkeun:
“Teu kudu dipariksa lah. Eta hargana 5.600 dolar”

Malaikat ngahuleung.
"Geheel! Naha mahal-mahal teuing? Sugan edan maneh mah!

Si insinyur Indonesia nyampeurkeun bari ngaharewos kana ceuli malaikat:
"Eh... malaikat... dangukeun! Apanan 2500 dolar keur kuring, 2500 dolar keur anjeun, tah nu 600 dolar bikeun ka si Jepang sina digawean ku manehna! Kumaha deal teu?"
Eta mah, malaikat langsung gogodeg!

* Carita kintunan Kang Uhe Waelah ti Facebook Banyolan Sunda


Follow:
Instagram twitter