Maling Eusleum

share to whatsapp

Opat urang maling keur ngobrol di penjara.

"Ari ilaing kunaon bisa katewak?"
"Puguh sial euy. Pan uing teh rek ngabangsat imah, tuluy ngabobol internit. Geus naek, uing ngeteyep lalaunan na luhur para... sieun kadenge ku nu boga imah. Na atuh, keur kitu kuring ujug-ujug sisidueun!! Dasar nasib apes. Nu boga imah ngadengeeun. Teu lila, kuring didudut ti para. Atuuuh beak digebugan!"

"Ari kuring mah, harita sakira jam dua peuting keur ngeteyep di dapur. Keur ngadodoho nu boga imah...ari pek aya cucunguk hiber kana beungeut pisan. Kuring ngajerit. Da apaan kuring mah sieun pisan euy ku cucunguk teh! Atuh nu boga imah langsung mawa paneunggeul! Kuring beak digebugan ku jalma saimah. Ari maneh?"

"Nyeta. Kieu lah ari nasib pindah haluan tina pamaen bola jadi maling teh..."
"Naha?"
"Heueuh, harita ngajambret perhiasan nu balanja di Pasar Baru. Keur diudag ku massa... tah, palebah Dalem Kaum aya sora piriwit. Atuh kuring langsung eureun...dasar kabawa keneh jiwa maen balna tuda euy. Ari sugan teh kuring dieureunkeun wasit alatan pelanggaran. Seblu teh, ari pek sora piriwit tukang parkir! Keur uing cuang-cieung... langsung beak digulung massa. Jeung nu paling sial, eta kongkorong nu dijambret teh geuningan imitasi!"

"Aing nu leuwih sial mah. Bulan kamari nodong jelema. Malah make pestol sagala. Harita aya pamuda liwat, ku aing langsung ditodong: Angkat tangan!!! Tah... eta nu matak aing ditewak teh!"
"Pira ge angkat tangan, naha bet bisa katewak?"
"Goblog tuda tah... pas manehna ngangkat dua leungeun. Eta mah bau kelekna bau ajag tigujubar ka spiteng!! Aing langsung kapiuhan. Sadar-sadar awak geus rangsak di kantor pulisi!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter