Kareta Api Super Cepat

share to whatsapp

Kunaon sababna nepi ka tahun 2027 di Indonesia can keneh digunakeun kereta api super cepat? Alesanana mah karunya ka tukang dagang asong! Naha? Pan cenah tahun 2026 pernah diayakeun uji coba kereta api super cepat jurusan Bandung - Jakarta. Jarak Bandung-Jakarta teh bisa ditempuh ngan 20 detik! Bayangkeun kumaha gancangna. Akibatna naon? Nya ka tukang dagang asong! Karek oge manehna nawarkeun geus nepi manten di tempat nu di tuju. Contona, tukang rokok ngan bisa ngucapkeun “Bade rokokna?” kareta geus nepi di Jakarta!

Karunya oge mun nu tukang sare na kareta. Teu kabayang lamun manehna sare 1 jam we di kareta, geus sabaraha balikan manehna bulak-balik Bandung - Jakarta. Paling karunya nu sok bandel, naek di luhur kareta. Kareta karek maju... langsung maracleng manten. Atawa nu sok ngagarantung na kareta. Asup anginna oge moal matak cageur ku dikerok 3 poe tilu peuting! © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter