Adilna Gusti

share to whatsapp

Lamun keur nafakuran diri, sok helok ku pangawasa Gusti mah. Bener-bener pinuh ku kaadilan Maha Sampurna. Sok coba pikiran, awak urang kenca katuhu posisina simetris. Pangambeu irung dibatas sababaraha meter. Coba lamun pangembeu urang bisa nepi lima belas meterna! Teu bisa dahar meureun. Sabab tiap rek dahar sagala kaangseu!

Pon kitu deui ceuli urang dibatas dina frekuensi husus. Jeung bisa ngadenge sababaraha meter. Meureun lamun ceuli urang bisa nembus tembok jeung bisa ngadenge sababaraha meter, teu burung tiap tatangga ngagosipkeun pasti ceuli panas!

Terus panon kunaon bet ngelok kajero? Lamun nolol ka luar mah, teu kaop tijedak meureun. Biasana mah tarang nu buncunur, ieu mah kalahkah panon nu kingkilaban.

Terus lamun fungsi ceuli jeung irung pahili? Maenya paragi speaker leutik paranti ngedengekeun sora tina MP3/i-Phod dipasang dina liang irung? Lain deui kajadianana lamun rek menta harewos! Irung diurengihkeun ka baham batur. Mun ceuli jadi irung, kumaha mun saderek beresin dina angkot jeung diuk pas di tengah-tengah batur? Leho pasti nyebrot ka gigireun urang.

Kitu deui suku urang. Untung aya tuuran. Da lamun euweuh tuuran mah lempeng we leumpang teh. Kumaha lamun labuh? Pasti hese nangtung deui. Jeung nu pasti mah, urang moal bisa nongton pamaen Persib maenbal! Nya rek kumaha mawa bal atuh ari suku euweuh tuuran mah? Kabayang lamun keur rek najong!
© Abah AminFollow:
Instagram twitter