Akad Nikah Geumpeur

share to whatsapp

Hiji waktu aya lalaki nu kacida geumpeuranana keur ngucapkeun akad nikah hareupeun lebe. Ngan, ngucapkeun akadna teh salah wae. Mimiti:
”Tarima abdi nikah ka putra Bapa kalawan Mas Parto...!” ujug-ujug manehna inget ka tatanggana nu urang Jawa.

Terus acara ngucapkeun akad jadian deui, tapi angger salah deui.
“Tarima abdi nikah sareng Bapa! Kalawan mas kawin....,” eta lebe luncat balas ku reuwas ngadenge si calon panganten lalaki ngucapkeun akad kitu teh.
Kabeh nu ngahadiran akad teu kuat nahan seuri. Si calon panganten lalaki tambah geumpeur. Terus manehna ngucapkeun akad deui:
“Tarima abdi nikahkeun Bapa kalawan mas kawin saparangkat alat solat sareng alat perang...!”
Calon mitoha jeung lebe ngan bisa papelong-pelong. Si calon panganten lalaki langsung kapiuhan: teu kuat nahan kaera! © Abah AminFollow:
Instagram twitter