Takdir Illahi

share to whatsapp

Ieu mah carita nu kajadianana mirip dina sinetron-sinetron religi tapi mistik. Kacaritakeun dina hiji waktu aya bangsat nu kawilang kahor pisan. Eta bangsat sok sagala papaok ditambah deui babari tungal-teunggeul ka batur.

“Pokona aing teu percaya ceuk dina sinteron-sinetron! Maenya jelema paeh oge kudu hese!” si bangsat nantang ke jelema-jelema nu ngingetan manehna yen eta kalakuan goreng teh kudu dieureunan Bisi hese atawa keuna ku azab pas engke maotna.
Dina hiji waktu, eta bangsat teh maot. Maotna kebeneran pas manehna maling di hiji imah. Cenah, keur manehna dina lalangit imah, eta kai lalangit geus bobo. Atuh eta bangsat murag nepi ka maotna.

Waktu manehna dikurebkeun, aya kajadian aheng. Eta layon bangsat hese diasupkeun kana kuburna kusabab leungeun nu katuhu ngacung wae. Kabeh upaya geus dilakukeun. Tapi keukeuh eta leungeun katuhuna teh ngacung wae nepi kaluar tina boeh.

Kabeh nu ngurebkeun bingung, kumaha carana. Keur lieur-lieur kitu teh, teu lila aya budak leutik datang. Eta budak terus nyampeurkeun layon nu leungeun katuhuna ngacung, bari terus ngomong:
“Cang kacang panjang anu panjang ucing!” ceuk budak jiga nu ngajak ucing-ucingan ka eta layon.

Na atuh eta leungeun katuhu bangsat nu ngacung wae teh jug buru-buru sidakep: sieun manehna ucing!Follow:
Instagram twitter