Ngado’a Diijabah?

share to whatsapp

Kacaritakeun aya hiji randa karek tilu bulan papisah jeung salakina. Hal ieu dilantarankeun eta randa teh mindeng kapergok keur rucah jeung lalaki sejen. Eta randa teh cicing di imah jeung anak lalakina nu karek kelas 2 SD.

Waktu sore, kabeneran eta randa teh keur ngarasa “ateul” hayang lalaki. Kabeneran anakna liwat ka kamer nyi randa nu keur sorangan di kamer. Panto kamerna melenge saeutik. Ari breh, eta budak ningali indungna keur bubulucunan bari ngusapan awakna bangun birahi.

“Ooooooh, Gusti kuring teu kuat hayang lalaki...Aaaaah kuring teu kuat hayang lalaki!”

Anakna heran ningali kalakuan indungna kitu teh. Eta budak terus asup ka kamer bari terus mikiran kalakuan indungna. “Oooh meureun si mamah teh keur ngado’a!” pikir si budak bari teu lila terus kasarean. Tah tengah peuting, eta budak hudang terus niatna rek ka kamer indungna. Barang ngaliwat ka kamer indungna, panto melenge saeutik. Manehna ningali indungna keur pagumul jeung lalaki.


Eta budak langsung asup ka kamerna. Teu lila manehna muka baju jeung calanana, bubulucunan. Bari terus ngagoler, lengeunna bari mapay ngusapan awakna sorangan, nurutan nu dilakukeun ku indungna.

““Ooooooh, Gusti kuring teu kuat hayang momobilan...Aaaaah kuring teu kuat hayang momobilan! Aaaah..sshsssh...”Follow:
Instagram twitter