Puguh Jadi Nular!

share to whatsapp

Aya saurang awewe geulis asup rohangan dokter kelamin. Kabeneran eta dokter kelamin teh hiji lalaki nu sok ngamanpaatkeun pasen, komo nu geulis mah. Eta awewe geu asup terus diuk hareupeun si dokter.

“Aya keluhan naon, Neng?” tanya si dokter bari panonna nyasar ka eta sakujur awak si awewe. Bener, eta awewe teh geulis pisan! Ditambah make baju tank top jeung rok mini. Beuki we...
“Kieu dok, kuring mah ngan bade curhat masalah kabogoh kuring!” ceuk eta awewe.
“Curhat naon? Sok sugan ku sim kuring tiasa dibantosan!” ceuk si dokter bari panonna anteb neuteup si awewe. Si dokter terus nangtung ngadeukeutan eta awewe.
“Kuring sok nyebut kabogoh kuring: bangsat!” ceuk eta awewe bari ngeluk.
“Euleuh..euleuh, kunaon meni kitu pisan ka kabogoh teh? Teu kenging atuh Neng! Memang kunaon sababna?” tanya dokter beri awakna rada leuwih deukeut ka eta awewe.
“Kieu dok, kabogoh kuring teh sok nyepengan sareng ngusapan leungeun abdi!” si awewe mulai curhat.
“Teu nanaon atuh. Di kieu-kieu sanes?” tanya dokter bari nyepeng terus bari ngusapan eta leungeun awewe nu mulusa kacida.
“Muhun dok! Abdi teh sok di kieu-kieu ku kabogoh!”
“Alaaaah, atuh teu nanaon Neng. Nu kieu mah sanes bangsat! Eta teh tanda kabogoh Neng nyaah!” ceuk dokter bari terus ngusapan leungeun si awewe. Si awewe cicing we di kitu-kitu ku dokter teh.
“Teras, kabogoh abdi oge sok ngusapan pipi sareng biwir. Kadang-kadang sok bari nyium! Mun nuju kitu teh ku abdi sok dibangsatkeun!” ceuk eta awewe.
“Aduuuh ari si Eneng. Di kieu-kieu sanes?” tanya dokter bari terus ngusapan pipi jeung biwir si awewe. Malah nepi ka diciumna eta awewe teh!
“Muhun dok dikieu-kieu!”
“Atos Neng tong galak teuing atuh ka kabogoh teh. Nu kieu mah tandana kabogoh Eneng teh gaduh rasa cinta nu ageung ka Eneng!”
“Tapi, dok. Kabogoh abdi mah malah dugi wani ‘kitu’ ka abdi!” ceuk eta awewe. Si dokter tuluy muka baju eta awewe. Si awewe pasrah rek di”kitu” ku si dokter teh!
“Di kieu-kieu ku kabogoh Eneng?!” ceuk dokter bari mraktekkeun nu dilakukeun kabogoh si awewe.
“Mu...mu....hun dok!”
“Teu..teu...na..na...naon Neng, ieu..ieu mah tan..tanda ka..ka..ka ni’matan du..dunya!”
Sanggeus beres ‘kikituan’ si dokter meresan deu bajuna. Pon kitu deui si awewe.
“Tah, naon geura Neng nu matak kabogoh Neng sok disebut bangsat ku Eneng?” tanya dokter samemeh si awewe balik.
“Kabogoh abdi teh, tos lami AIDS!” ceuk awewe bari siap-siap rek balik.
“Bener-bener bangsat! jurig! goblog! kunyuk! Setan...!kabogoh anjeun teh!!!!” ceuk dokter samemeh kapiuhan.
© Abah AminFollow:
Instagram twitter