Ari Sorangan Asalna ti Mana?

share to whatsapp

Ieu mah carita saurang salaki nu geus aya kana mangtaun-taun rumah tangga tapi can bisa boga anak. Hiji poe manehna jeung pamajikanana ka dokter ginekolog. Eta salaki pamajikan teh hayang nyaho saha nu gibug (mandul) di antara manehna. Saeunggeus dipariksa, si dokter nyarita.
“Wah, Pa...geuningan bapa nu teu produktif alias mandul mah!”
Si salaki reuwas campur era kabina-bina, manehna terus nyarita.
“Numawi, dok. Di kulawarga abdi mah tos aya panyawat turunan mandul!”
“Buktosna saha, Pa?” tanya dokter.
“Di kulawarga abdi mah dok, pun buyut mandul, pun aki mandul, dugi ka bapa abdi oge sami mandul. Nya, ayeuna panginten nular dugi ka abdi!”
Follow:
Instagram twitter