Adan Duha

share to whatsapp

Bah Eded datang ka masjid pas waktu duha, kira-kira tabuh salapan isuk-isuk, laju manehna adan!
Atuh breng warga sa-RT nambreg daratang ka masjid katut Pa RT jeung Pa RWna sagala.
"Bah, eureunan adanna! Lain wayah ieu mah kakara jam salapan isuk-isuk. Rek adan duha?" Jang Odin cocorowokan ti luar.
"Gelo sugan! Adan jam sakieu," Bah Arta nu saentragan Bah Eded mairan.
Teu narima disebut gelo, Bah Eded kaluar masjid tuluy nyarita hareupeun balarea.
"Mun deuk nyaritakeun saha nu leuwih gelo, saestuna eta teh maraneh. Ari kami adan tadi subuh meni areuweuh nu daratang ka masjid, ari kami adan wayah duha kabeh ngambreg daratang. Di mana pikiran maraneh?"
Dikitukeun luk warga sa-RT tarungkul kabeh.

Kintunan Kang Ahmad Avia Ryadhi Kusnadi - Baraya Banyolan Sunda

Follow:
Instagram twitter