Gede Ambek

share to whatsapp


"Aneh euy! Urang ayeuna sok gancang naek darah. Mun ngomong jeung batur teh sok gede ambek. Kumaha nya cara ngubaranna?" tanya Mang Emplud ka Mang Juhro.
"Aduuh, ku naon atuh bet bisa kitu, nya?" Mang Juhro malik nanya.
"Panan bieu ku aing geus dicaritakeun!! Sia mah can ngarti wae Juhro?!! Aing geus cape-cape ngomong teh. Belegug jadi jelema teh maneh mah!!"





Follow:
Instagram twitter