Obat Kumis Camat Rancabanyol

share to whatsapp


Dina urusan kumis mah Camat Wira sok ngulik. Lain ku nanaon, da kumis teh cenah hiji style nu jadi ciri khas manehna.

Ngan hiji poe, Camat Wira dibawa ka Puskesmas. Biwirna jontor, irungna bareuh. Jiga tapak dicoco sato.

"Ku naon atuh Pa Camat teh?" tanya mantri Puskesmas Rancabanyol.
"Ieu tuda Pa. Satadina mah hayang cara instan pikeun ngagomplokkeun kumis. Batur mah make ramuan tina lancah maung keur manjangan kumis. Kuring mah langsung we neundeun lancah maungna dina kumis! Sugan teh rek manjangan atawa ngagomplokkan ieu kumis teh... ari pek ngadon jadi kieu!" jawab Camat bari humarurung nahan kanyeri.

Mantri Puskemas ngan gogodeg ngagerentes bari nyiapkeun injeksian:
"Meunggeus, sakalian atuh teundeun we lancah jeung maung na eta kumis!! Tong kagok!"

Waktu mantri siap-siap rek nyuntik:
"Pa Camat, punten lancinganna buka. Imbitna urang suntik! Mangga nonggeng.."
Eta mah Camat ngorejat bari tuluy langsung ngawakwak:
"Na ari sia mantri teh eupleu! Panan biwir jeung irung nu nyerina ge... naha bujur nu disuntik? Euweuh korelasina siah antara biwir jeung bujur!

Tah, ieu bungkeuleukan Camat Rancabanyol teh.


Follow:
Instagram twitter