Kajadian Lucu Komputer Mimiti Medal

share to whatsapp

Komputer kaasup benda teknologi anu kasebut revolusioner. Baheula, teu sakabeh masyarakat bisa mibanda komputer saperti jaman ayeuna. Ngaranna ge teknologi anyar, pantes wae mun nu makena (konsumen) kaasup gaptek... alias gagap teknologi. Da saencanna, komputer ngan dipake ku kalangan khusus (militer, akademis, jsb.). Anu ahirna komputer dikenalkeun ka umum jeung masarakat bisa make di imah/kantorna masing-masing (personal computer/PC). Ngaranna ge barang anyar nu kawilang canggih tur rada hese makena keur nu ngamimitian mah. Teu saeutik loba kajadian lucu nu tumiba ka konsumen komputer generasi awal.

Di handap ieu sababaraha kajadian kumaha para konsumen katingal boloho:

1. Compaq kungsi nimbang-nimbang pikeun ngarobah parentah “Press ANY Key” jadi “Press ENTER Key” sabab ku lobana konsumen nu nelepon nanyakeun lokasi tombol “ANY” di keyboard.
2. AST Technical Support narima laporan konsumen alatan kasulitan ngagunakeun mouse. Waktu Techinal Support ngadatangan, maranehanana manggihan mouse kasebut henteu bisa dipake, alatan masih kabungkus rapih di jero plastikna. Konsumenna (saurang wanoja) sieun ku mouse (beurit) ku kituna henteu wani ngaluarkeunana ti jero plastik. Sieun digegel mouse (beurit) cenah!

3. Dina taun 1980-an, waktu disket masih ukuranana badag, Teknisi Compaq kungsi narima keluhan saurang konsumen anu disketna henteu kabaca ku drive-disk komputer. Sanggeus ditalungtik, tetela konsumen eta samemehna ngasupkeun disket kana mesin tik sarta ngetikkeun label anu nempel dina disket eta.

4. Hiji keluhan sejen ti konsumen AST anu ngabejakeun yen disket manehna kakeunaan virus anu hese dibersihkeun. Patugas AST menta si konsumen sangkan ngirimkeun kopi disket anu kainfeksi pikeun dicek. Sawatara poe saterusna, patugas AST narima poto kopi disket ti eta konsumen!

5. Saurang konsumen DELL ngeluhkeun yen manehna henteu bisa ngirimkeun fax via komputer. Sanggeus diarahkeun salila 40 menit liwat telepon, patugas DELL manggihan lamun konsumen eta mecakan ngefax via komputer ku cara nyekel kertas anu baris di fax di hareupeun monitorna, bari mencet tombol SEND (kirim) nu aya di monitor.

6. Saurang konsumen DELL lainna ngeluh alatan keyboard anu dipakena geus henteu bisa dipake seresna dibersihkeun. Waktu ditanya carana ngabersihkeun keyboard, manehna ngajelaskeun: “Kuring ngumbah sarta ngagosok kabeh bagian keyboard make sabun, sarta dibanjur ku cai, tuluy dipoe.

7. Saurang konsumen DELL ambek piasn alatan henteu bisa ngahurungkeun komputer anu anyar dibeulina. “Kabeh geus kapasang kalayan bener. Tapi unggal kuring neken pedal suku, henteu hurung wae.” Sanggeus ditalungtik, tetela “pedal sukuanu dimaksud jelema eta teh: mouse.

8. Saurang deui konsumen DELL ambek alatan komputer anyarna henteu hurung. Manehna ngeceskeun kabeh geus kapasang kalayan bener, sarta waktu manehna nungguan salila 20 menit, henteu hurung wae eta komputerna. Waktu teknisi DELL nanyakeun nahapower switchgeus dihurungkeun, manehna malik nanya, “Ari power switch teh naon?”

9. Ieu salah sahiji tanya-jawab antara patugas Novell Netwire jeung saurang konsumen:
Nu nelepon (X): Hallo, ieu jeung Tech Support?
Novell (Y): Muhun, tiasa
dibantosan?
(X): Tatakan cangkir
di PC kuring beulah. Naha kuring bisa ngagantina?
(Y): Tatakan cangkir?
Naha eta kado waktos Bapa ngagaleuh komputer?
(X):
Lain. Eta... da tatakan cangkir ieu mah panan geus aya di komputer kuring! Tah, waktu kuring nyimpen gelas kuring di luhurna, tatakan eta ruksak.... beulah. Eta geuning tatakan cangkir nu di bagian hareupna aya tulisan CD-ROM, 16X".

Follow:
Instagram twitter