Jang Ipan VS Bangsat TV

share to whatsapp

Biasa ari TV geus aya gambar sireuman teh, teu cekas. Kapaksa Jang Epul naek ka luhur suhunan, ngabenerkeun anteneu. Di jero imah, Jang Ipan bagean ngabejaan kaayaan gambar.
"Alus, Pan?" ceuk Jang Epul bari muter-muter tihang anteneu.
"Goreeeeng! Puterkeun deui....!" Jang Ipang ngajorowok.
"Aluus?"
"Goreeeeng!"
"Kumaha ayeuna?"
"Rada alus meueusan... puterkeun saeutik deui!"
"Kumaha alus?"
.....

Ti jero imah lila euweuh jawaban. Jang Epul nungguan bari leungun cangkeul, bati muter-muter tihang anteneu. Panasaran, manehna turun. Pas asup ka imah, katingal Jang Ipan awakna geus ditalian ku tambang, bahamna dilakban. Panto imah ngemplong. TV euweuh!Follow:
Instagram twitter