Hak Asuh Anak

share to whatsapp

Hakim: "Sidang kasus rebutan anak secara resmi dibuka. Mangga ka masing-masing pihak kanggo medarkeun alesan-alesana kunaon hak asuh budak kedah ku pihak pameget?"
Pihak awewe (bari semu ambek): "Cobi we Pa Hakim lenyepan. Kuring teh indung eta budak. Ti mimiti nyiram, ngakandung, ngalahirkeun malah anu ngamandian jeung nyusuan eta budak teh kuring. Jadi adalah bener lamun eta budak teh kudu jadi milik kuring."
Hakim (tenang bari tetep jaga wibawa): "Cobi ti pihak pameget kumaha tanggapan anjeun kana alesan anu tos dipedarkeun ku mantan pamajikan anjeun bieu?"
Pihak lalaki: "Kieu Pa Hakim, tangtos pa hakim kantos mendakan mesin minuman anu aya di mall, atanapi di tempat-tempat rame lainna. Lamun hoyong eta minuman maka tinggal lebetkeun koin sesuai harga anu tos ditangtoskeun. Dimana koin tos lebet maka mesin minuman eta ngagitek tuluy kulutrak sakaleng minuman tea kaluar. Tah, upami tos kaluar kitu anu berhak nyandak eta minuman teh mesin atawa anu ngalebetkeun koin?"
Hakim: ????

Kintunan Kang Wira Hidayat, Baraya Facebook Banyolan Sunda
Follow:
Instagram twitter